Významné postavy řádu

Řád milosrdných bratří patří k tradičním řádům, které působí nejenom v Evropě již dlouhá staletí. Počínaje sv. Janem z Boha, zakladatelem řádu, bylo v řádu či s ním aktivně spolupracovalo velké množství významných postav a osobností.

Svatí řádu

Z řad milosrdných bratří vzešlo mnoho světců a blahoslavených, kteří v lásce k lidem, především těm nemocným a potřebným, spatřovali Boha a práci s těmito lidmi pojímali svátostným způsobem. Ti jsou pro nás velkou inspirací a vzorem v naší práci dodnes.

sv. Jan z Boha
bl. José Olallo Valdés
sv. Benedikt Menni
sv. Richard Pampuri
sv. Jan Grande
bl. Eustach Kugler
mučedníci španělští

Významné postavy rozvoje řádu a medicíny

Řád milosrdných bratří byl po staletí centrem vzdělanosti v oboru medicíny a ošetřovatelství. Byli to milosrdní bratři, kteří významným způsobem ovlivnili charakter dnešního "západního lékařaství", které je postavené na maximální kvalitě práce a úcty k člověku s jeho tělesnou a duchovní stránkou.

V rozvoji medicíny milosrdní bratři jako první zavedli např. evidenci pacientů, bez které se dnes neobejde žádné zdravotnické zařízení. K léčbě používali nejmodernější prostředky, mnohé z nich mají původ právě v našich nemocnicích. Příkaldem může být první operace provedená v narkóze v pražské nemocnici milosrdných bratří, dnes Nemocnice Na Františku.

ct. Fortunatus Thanhäuser
br. Celestýn Opitz
br. Norbert Boccius a bratři Bauerové
br. Gabriel Ferrara
sv. Jan z Avily

Paměť řádu

Doba komunismu velice poznamenala řád a jeho působení v naší zemi. Dodnes však vzpomínáme na bratry, kteří nezištně pracovali s nemocnými a potřebnými, ať už vláda byla jakákoli. Mnozí z nich za tuto obětavost a neskrývané povolání hospitality položili vlastní život.