Milosrdní bratři
Čechy a Morava

Vyhledávání

rsz_rsz_2016-05-19-brno_konvent_nmb_vystava_skutky_milosrdenstvi-07_bw

Prosby o modlitbyweb-milosrdni-grafika-milosrdnym-bratremBohoslužby v našich kostelích
web-milosrdni-boxik-dobrovolnici
KNIHOVNA-BOX

Hospitalita-web-boxík

CCO – menu-web

O situaci v boji s koronavirem v naší italské nemocnici v Erbě poskytl rozhovor tamní převor br. GIampietro Luzzato šéfredaktorce Katolického týdeníku paní Kateřině Koubové.
K přečtení ZDE.

FOTOGALERIE z této nemocnice od fotografa Matteo Biatta ZDE.

Koronavirus

Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie onemocnění COVID-19 jsme nuceni upravit provoz v našich zdravotních zařízeních a kostelích. Jendá se především o zákaz návštěv v nemocnicích či zrušení bohoslužeb pro veřejnost. Prosíme o důsledné dodržování bezpečnostních opatření! Noste roušky, myjte si ruce, udržujte si odstup od druhých a v neposlední řadě se s důvěrou obraťme k našemu Pánu s prosbou o pomoc při zvládání této krizové situace.

 

Poslední měsíce byly pro naše spolubratry a spolupracovníky v Itálii, ve Španělsku a v dalších zemích velice náročné. Na mnoha místech zdravotní systém nezvládal nápor nemocných COVID-19 a chyběl zdravotnický materiál a příštroje. Na jejich prosbu o pomoc jsme odpověděli sbírkou, díky které jsme do nejzasaženějších míst mohli poslat potřebné zásoby. Více informací o naší pomoci naleznete ZDE.

Milosrdní bratři

Ordo Hospitalarius S. Joannis de Deo“ - Hospitálský řád sv. Jana z Boha je společenství laických bratří zasvěcených službě nemocným.

Heslem Milosrdného bratra je latinské „Per corpus ad animam“ – „Tělem k duši“. Toto heslo je naplňováno svědectvím služby trpícímu a nemocnému bližnímu, jak k tomu vyzývá sám Ježíš Kristus.

Z důvodu nepříznivého vývoje pandemie onemocnění COVID-19 jsme se rozhodli letošní koncert s udílením Cen Celestýna Opitze odložit (pravděpodobně) na jaro 2021. O novém termínu budeme samozřejmě informovat.

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví do podzimních dní!

Průvodní dopis br. Martina

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle vyhlásil na čtyři nadcházející středy od 11. listopadu dobrovolný půst za ukončení pandemie nemoci COVID-19.

Věřící z brněnské diecéze jsou vyzváni k půstu vědomému a citelnému, doplněnému případně také almužnou na nějaký dobrý účel.

Mysleme i na pamětníky našeho národa, kteří v těchto dnech potřebují pomoc

4. 11. 2020

Listopad je tradičně měsícem, ve kterém myslíme mimo jiné zvláště na válečné veterány, na pamětníky dob minulých, na ty, kteří v minulosti trpěli, abychom my mohli žít v lepším světě, ve svobodě a demokracii. více

rubrika: Život a zdraví

Děkujeme společnosti S:Lukas za restaurování fresek našeho kostela

3. 11. 2020

V letošním roce jsme dokončili dlouhodobou a náročnou restaurátorskou obnovu maleb na klenbě kostela sv. Leopolda v Brně. Na tento projekt jsme se chystali delší dobu a fresky díky práci restaurátorů dnes září ve své původní kráse z konce 18. s… více

rubrika: Brno

» Nalezeny žádné akce.