Dobrovolnické centrum

Logo-dobrovDobrovolnický program řádu milosrdných bratří realizuje dobrovolnické aktivity v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně (NMB Brno) a v Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích (NMB Vizovice), z jejichž iniciativy tento program vznikl. Program je realizován v souladu s platnou právní úpravou, zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a metodickými doporučeními Ministerstva zdravotnictví ČR. 

V NMB Brno dobrovolníci docházejí zejména na oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN), která má 9 oddělení s celkovým počtem 243 lůžek. NMB Vizovice provozuje 65 lůžek na dvou odděleních LDN.

Dobrovolnická činnost je možná v dlouhodobém i krátkodobém režimu. Společným jmenovatelem všech činností je zpříjemnění a aktivizace pacientů v době hospitalizace. Dobrovolník je člověk, který ze své dobré vůle a ve svém volném čase vykonává činnost ve prospěch druhých. Může jím tak být kdokoliv, každý z nás má co nabídnout... A co s nemocnými dělat? Stačí s nimi jen být, číst s ním knihu, zahrát si s ním stolní hru nebo doprovodit na procházku. Nic náročného a přitom je to tak důležité!

Chcete se stát dobrovolníkem?

Máte čas 1-3 hodiny týdně, abyste ho věnovali lidem, kteří budou za něj vděční?
Umíte komunikovat s lidmi a umíte naslouchat?
Poznáte rádi nové lidi a věnujete jim své srdce?
Pak právě Vy můžete být skvělým dobrovolníkem!

Kontaktujte některého z koordinátorů, anebo vyplňte FORMULÁŘ a domluvíme si schůzku. Přijďte se do nemocnice podívat, rádi Vám vše vysvětlíme osobně. Dlouhodobí dobrovolníci absolvují kurz první pomoci a školení, jak s nemocnými lidmi pracovat, jak jim věnovat čas, jak s nimi mluvit. Není to nic těžkého!

Hlavním privilegiem dobrovolníků je možnost poskytnutí obyčejného lidského kontaktu a podpory nemocnému člověku. Pro velké množství pacientů na odděleních personál často nemá možnost sednout si na delší dobu k nemocnému, a tuto službu může poskytnout právě dobrovolník. Přitom je u dobrovolníků důležité soustředit se na rozdíl od profesionálního personálu na to, co je u člověka zdravé (ne to, co potřebuje uzdravit), na přítomný okamžit (ne na minulost nebo budoucnost) a na činnost (a ne na výsledek léčby), dobrovolník v nemocnici navštěvuje člověka, ne pacienta. A právě tento přístup může být právě tím uzdravujícím momentem, který léčí nejen tělo, ale i duši.


Kontakty


Bc. Vít Pospíchal, MPA
koordinátor dobrovolnického programu
Hospitálský řád sv. Jana z Boha – Milosrdní bratři
721 967 289, vit.pospichal@milosrdni.cz

Bc. Jitka Pešková
koordinátorka dobrovolníků v NMB Brno
Nemocnice Milosrdných bratří, p.o. v Brně
734 168 563, jitka.peskova@nmbbrno.cz
www.nmbbrno.cz

Martina Krajčová
koordinátorka dobrovolníků v NMB Vizovice
Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice
603 331 278, krajcova@nmbvizovice.cz
www.nmbvizovice.czChcete podpořit dobrovolnické aktivity u nemocných,

ale nechcete být přímo dobrovolníkem?


Provozování dobrovolnického centra samozřejmě není bez nákladů, musíme nechat potisknout trička, uhradit pojištění dobrovolníků, anebo postupně dokupovat vybavení centra pomůckami. Vše hradíme z vlastních zdrojů a jsme vděční například městu Brnu či MČ Brno-Střed za poskytnuté finanční prostředky formou dotací.

Pokud byste měli zájem, můžete i Vy podpořit rozvoj dobrovolnického programu zasláním daru na číslo účtu 1341663309/0800 s variabilním symbolem 4444. Za všechny dary děkujeme!Za finanční podporu dobrovolnických aktivit v NMB Brno v letech 2017-2020 vděčíme Statutárnímu městu Brnu a Městské části Brno-střed.

Brno a Brno-střed

RT1_85732018-01-31-Provincie DC doprovodne foto (4)2016-05-19-Brno konvent NMB vystava skutky milosrdenstvi-052017-06-07-Dobrovolnici návštěva v LDNRT1_8609