Naše hodnoty

Hospitalita

Hospitalita je základní hodnotou práce našeho řádu. Ta je zakotvena a vyjádřena ve čtyřech základních principech, na kterých je práce postavena – kvalita, respekt, zodpovědnost a spiritualita. Tyto hodnoty napovídají, že pojem hospitalita znamená přijetí a péče o každého člověka bez rozdílu skrze křesťanskou lásku k bližnímu.

Kvalita

Kvalita je jedním ze základních předpokladů práce milosrdných bratří. Sám sv. Jan z Boha, zakladatel řádu, řekl svým spolupracovníkům a následovníkům: „Dělejte dobro a dělejte ho dobře!“ Princip kvality tedy značí práci špičkovou, profesionální a inovativní, celostní péči, uvědomění nových potřeb, model jednoty se spolupracovníky, přívětivé prostředí našich zařízení či spolupráce s dalšími partnery.

Respekt

Princip respektu nabádá k projevení úcty k druhým a chápání lidského rozměru, vzájemnou zodpovědnost vůči bratřím a spolupracovníkům, pochopení a celostní vize, šíření sociální spravedlnosti, podpora občanských a lidských práv nebo zapojení příbuzných do péče o nemocné. Respekt též zdůrazňuje přijetí každého člověka bez rozdílu vyznání, pohlaví či společenského postavení kdekoliv na světě.

Zodpovědnost

V základu působní řádu milosrdných bratří je odkaz jeho zakladatele sv. Jana z Boha, ten určil směr přístupu k nemocným a všem jinak potřebným. Nabádá nás k práci dle etických principů (bioetika, sociální etika a etika managementu), s vědomím potřeby ochrany životního prostředí a zdravé kulturní společnosti a jednoty v ní, udržitelnosti a obnovitelnosti, práva a spravedlivého rozdělení zdrojů.

Spiritualita

Spiritualita vede k uvědomění si duchovního rozměru naší práce, ke snaze o přijetí bližního skrze křesťanskou lásku a v tomto projevení maximální úcty a respektu vůči víře a životu druhého. V tomto směru je v naší práci důležitá pastorační služba u nemocných a potřebných, evangelizace, nabídka duchovní péče i těm, kdo vyznávají jiná náboženství, ekumenismus. Heslo „Per corpus ad animam – Tělem k duši“ nám připomíná, že není možné léčit tělo člověka a opomíjet při tom jeho duchovní a duševní stránky.

úvodní slovo 3DSC_6255 – kopieKrankenhaus Brno XIIIKrankenhaus Vizovice VKonvent Brno VIApotheke Brno IIKonvent Brno XVI