Kontakty

Milosrdní bratři v České republice

Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha
- Milosrdných bratří

Vídeňská 228/7, 639 00 Brno

IČO: 44995776
DIČ: CZ44995776 

Bankovní spojení: ČSOB - 310124834/0300
IBAN: CZ09 0300 0000 0003 1012 4834
SWIFT: CEKOCZPP
Registrace na Ministerstvu kultury
ID datové schránky: q8nmb9v

(pozn.: od roku 2010 provinční delegatura rakouské řádové provincie)

Sekretariát:
e-mail: sekretariat@milosrdni.cz 
tel./fax: 543 165 319

Provinční delegát: Br. Martin Richard Macek, OH
tel: 543 165 197
mobil: 608 745 700
e-mail: prevor@milosrdni.cz

 Konvent v Brně

Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha
- Milosrdných bratří v Brně
Vídeňská 228/7, 639 00, Brno

IČ: 15531678
DIČ: CZ15531678

Bankovní účet (provozní): ČSOB - 310123321/0300
IBAN: CZ23 0300 0000 0003 1012 3321
SWIFT: CEKOCZPP

Bankovní účet pro zaslání daru: 310123479/0300
IBAN: CZ25 0300 0000 0003 1012 3479
SWIFT: CEKOCZPP

Registrace na Ministerstvu kultury

Sekretariát:
e-mail: %.xBVd5j48GjGKca7hFBU.~4Ys 
tel./fax: 543 165 319

Převor: Br. Martin Richard Macek, OH
mobil: 608 745 700
e-mail: _krF5b4WHfvv5ch-9bkmb 

 


 

Konvent v Letovicích

Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha
- Milosrdných bratří v Letovicích
Pod klášterem 55/17, 679 61 Letovice

korespondenční adresa: Masarykovo náměstí 208/23, 679 61 Letovice

IČ: 15531686
DIČ: CZ15531686

Bankovní spojení: ČSOB - 310149388/0300
IBAN: CZ46 0300 0000 0003 1014 9388
SWIFT: CEKOCZPP
Registrace na Ministerstvu kultury 

tel./fax: 516 475 417

Představený domu: Br. Martin Richard Macek, OH
tel: 516 475 283

  


 

Konvent ve Valticích

Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha
- Milosrdných bratří ve Valticích
P. Bezruče 1227, 691 42 Valtice

korespondenční adresa: Vídeňská 7, 639 00 Brno

IČ: 63434881
DIČ: CZ63434881

Bankovní spojení: ČSOB - 310148297/0300
IBAN: CZ15 0300 0000 0003 1014 8297
SWIFT: CEKOCZPP
Registrace na Ministerstvu kultury

Převor: Br. Martin Richard Macek, OH
Vídeňská 7, 639 00, Brno 
tel.: 543 165 197 
mobil: 608 745 700
e-mail: %.xBVd5j48GjGKca7hFBU.~4Ys