O nás

Hospitálský řád sv. Jana z Boha „Ordo Hospitalarius S. Joannis de Deo“, Milosrdní bratři, je společenství laických bratří zasvěcených službě nemocným. „Per corpus ad animam“ – „Tělem k duši“. Toto heslo je naplňováno svědectvím služby trpícímu a nemocnému bližnímu, jak k tomu vyzývá sám Ježíš Kristus.

Kromě tří obvyklých slibů života čistoty (celibátu), chudoby a poslušnosti, bratři skládají ještě čtvrtý slib hospitality - péče o nemocné a jakkoli potřebné.

Celosvětově náš řád působí v 53 zemích na všech pěti kontinentech a provozuje okolo 450 center. Naše pomoc se neomezuje pouze na nemocné a nemocnice - máme též mnoho center pro mentálně postižené, invalidy, přestárlé, lidi bez domova a také centra pro závislé na drogách. Zakládáme střediska s paliativní medicínou, věnujeme se péči o nemocné s AIDS, s Alzheimerovou chorobou, v našich nemocnicích neprovádíme potraty, budujeme baby-boxy, věnujeme se propagaci etických a morálních hodnot. To vše bez ohledu na původ, národnost, náboženství, pohlaví či sociální postavení. Našim charakteristickým znakem je snaha o hledání inovativních řešení naléhavých problémů ve zdravotniství a sociálních oblastech. I díky tomu milosrdní bratři vždy stáli čele rozvoje a modernizace medicíny, ošetřovatelství, anebo starosti o lidi jakkoli potřebné.

Spolu s více než 1 000 bratřími spolupracuje přes 53 000 profesionálů – spolupracovníků., kteří jsou včleněni do naší misie. Dohromady tvoříme tzv. Rodinu sv. Jana z Boha. Také nám pomáhá více než 8 000 dobrovolníků a jsme ze srdce vděčni za štědrost mnoha dárců, bez kterých by hospitálské dílo nešlo rozvíjet. Ročně ošetříme nebo se jinak postaráme o okolo 20 milionů lidí po celém světě.

Naše přítomnost v mnoha různých sociálních a kulturních prostředích slouží dobru nejenom jako pouhá sociální, materiální pomoc, ale jako nástroj evangelizace – dobré zvěsti a naděje, kdy přinášíme Ježíšovo poselství nejen skrze naše slova, ale hlavně svědectvím našich životů.

Původní českomoravská řádová provincie se v minulých letech stala součástí rakouské řádové provincie, která reprezentuje milosrdné bratry v celé střední Evropě. V ČR tři bratři a přes sto jejich spolupracovníků provozuje nemocnici ve Vizovicích, lékárny v Brně a Letovicích, mateřskou školu a společenský sál v Brně. Participují na provozu Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, kde vedou dobrovolnický program.

Naše hodnoty jsou kvalita, respekt, zodpovědnost, spiritualita a hospitalita.

 

2-sv. Jan  z Boha

Juan Ciudad (1495 - 1550) - Pastýř, voják, prodavač knih, kajícník, otec chudých a nemocných, světec a zakladatel řádu milosrdných bratří.

 

3-formace a povolání

Spolubratrem se může stát svobodný mladý muž, jenž hledá duchovní štěstí, čistou radost a naplnění života radikální službou Bohu skrze práci ve zdravotnické a sociální oblasti. Pro vstup do řádu není podmínkou zdravotní vzdělaní. Každý, kdo chce poznat život a poslání Milosrdného bratra, může prožít několik dní v brněnské komunitě.

 

úvodní slovo 3DSC_6255 – kopieKrankenhaus Brno XIIIKrankenhaus Vizovice VKonvent Brno VIApotheke Brno IIKonvent Brno XVI