Milosrdní bratři
Čechy a Morava

Vyhledávání

boxik-web – ccoProsby o modlitbyboxik-web – chci se stát milosrdným bratremBohoslužby v našich kostelích
boxik-web – DOBROVOLNÍCI
boxik-web-KNIHOVNA

 

Hospitalita-web-boxík

 

Koronavirus

Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie onemocnění COVID-19 jsme nuceni upravit provoz v našich zdravotních zařízeních a kostelích. Jendá se především o zákaz návštěv v nemocnicích či omezení počtu návštěvníků bohoslužeb. Prosíme o důsledné dodržování bezpečnostních opatření! Noste roušky, myjte si ruce, udržujte si odstup od druhých a v neposlední řadě se s důvěrou obraťme k našemu Pánu s prosbou o pomoc při zvládání této krizové situace.

 

Požehnané vánoční svátky!

Radost z narození našeho Pána Ježíše Krista a požehnaný rok 2022 všem ze srdce přejí

milosrdní bratři
a jejich spolupracovníci

 

Milosrdní bratři

Ordo Hospitalarius S. Joannis de Deo“ - Hospitálský řád sv. Jana z Boha je společenství laických bratří zasvěcených službě nemocným.

Heslem Milosrdného bratra je latinské „Per corpus ad animam“ – „Tělem k duši“. Toto heslo je naplňováno svědectvím služby trpícímu a nemocnému bližnímu, jak k tomu vyzývá sám Ježíš Kristus.

V pátek 22. října 2021 byly v kostele sv. Šimona a Judy v Praze uděleny Ceny Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné, a to za roky 2020 a 2021.

Laureáty se stali MUDr. Radka Šafářová, Sr. Pavla Martínková, JUDr. Michal Tinák, Bohuslava Nunvářová, Markéta Lorencová a doc. MUDR. Rastislav Maďar, PhD.

Záznam koncertu s udílením v archivu TV Noe.

Pandemie koronaviru zastínila mnoho dalších problémů, se kterými se lidé ve světě potýkají. Jedním z nich je i dlouholetá válka v západní části Kamerunu. Uprostřed konfliktní oblasti působí naši spolubratři a udržují nemocnici jako poslední v oblasti v provozu.

Nyní o podporu, aby mohla i nadále sloužit lidem, kteří potřebují pomoc.

Ceny Celestýna Opitze 2020/21

22. 10. 2021

V pátek 22. října 2021 byly v kostele sv. Šimona a Judy v Praze uděleny Ceny Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné, a to za roky 2020 a 2021, oceněno tak bylo 6 laureátů. více

rubrika: Řád a křesťanský svět

Oprava varhan v klášterním kostele sv. Augustina ve Valticích

1. 9. 2021

V prvních srpnových dnech srpna proběhla závěrečná kontrolní prohlídka opravy varhan v kostele sv. Augustina ve Valticích. Tento rok se restaurovala traktura, vzdušnice, píšťalnice a píšťaly. Připočtěme si k tomu již opravený hrací stůl z roku … více

rubrika: Valtice

» Nalezeny žádné akce.