Milosrdní bratři
Čechy a Morava

Vyhledávání

Prosby o modlitbyboxik-web – chci se stát milosrdným bratremBohoslužby v našich kostelích
boxik-web – cco
boxik-web-KNIHOVNA

 

Hospitalita-web-boxík

 

Milosrdní bratři

Ordo Hospitalarius S. Joannis de Deo“ - Hospitálský řád sv. Jana z Boha je společenství laických bratří zasvěcených službě nemocným.

Heslem Milosrdného bratra je latinské „Per corpus ad animam“ – „Tělem k duši“. Toto heslo je naplňováno svědectvím služby trpícímu a nemocnému bližnímu, jak k tomu vyzývá sám Ježíš Kristus.

Cena Celestýna Opitze

V sobotu 1. října 2022 byly v kostele sv. Šimona a Judy v Praze uděleny Ceny Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné.

Laureáty se stali P. Václav Tomiczek, nemocniční kaplan, manželé Stráníkovi z Letohradu a Josef Vlach z neziskové organizace IQ Roma servis, z.s. Laureátům blahopřejeme!

Záznam koncertu s udílením v archivu TV Noe.

450 let od povýšení bratrstva na řád papežskou bulou "Licet ex debito"

V letošním roce si připomínáme 450. výročí přijetí buly Licet ex debito, kterou papež Pius V. rozhodl o povýšení bratrstva následovníků sv. Jana z Boha na řeholní společenství, které bude žít podle pravidel svatého Augustina. Podle těchto pravidel bratři žijí dodnes.

Bankazmena

Nově opravené oltáře v brněnském kostele sv. Leopolda

18. 10. 2022

Poslední roky se intenzivně věnujeme velkému projektu památkové obnovy interiéru našeho brněnského kostela sv. Leopolda. Po freskách, zlatém svatostánku, kazatelně a dalších prvcích jsme se pustili do restaurátorských prací na oltářích. více

rubrika: Brno

Ceny Celestýna Opitze 2022

1. 10. 2022

V sobotu 1. října 2022 v 19:00 byl\ v kostele sv. Šimona a Judy v Praze řádem milosrdných bratří uděleny Ceny Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné. Ocenění je každoročně udělováno již od roku 2010, jedná se tedy o jeho 13. roční… více

rubrika: Řád a křesťanský svět

» Nalezeny žádné akce.