Milosrdní bratři
Čechy a Morava

Vyhledávání

boxik-web – ccoProsby o modlitbyboxik-web – chci se stát milosrdným bratremBohoslužby v našich kostelích
boxik-web – DOBROVOLNÍCI
boxik-web-KNIHOVNA

 

Hospitalita-web-boxík

 

Koronavirus

Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie onemocnění COVID-19 jsme nuceni upravit provoz v našich zdravotních zařízeních a kostelích. Jendá se především o zákaz návštěv v nemocnicích či omezení počtu návštěvníků bohoslužeb. Prosíme o důsledné dodržování bezpečnostních opatření! Noste roušky, myjte si ruce, udržujte si odstup od druhých a v neposlední řadě se s důvěrou obraťme k našemu Pánu s prosbou o pomoc při zvládání této krizové situace.

 

Milosrdní bratři

Ordo Hospitalarius S. Joannis de Deo“ - Hospitálský řád sv. Jana z Boha je společenství laických bratří zasvěcených službě nemocným.

Heslem Milosrdného bratra je latinské „Per corpus ad animam“ – „Tělem k duši“. Toto heslo je naplňováno svědectvím služby trpícímu a nemocnému bližnímu, jak k tomu vyzývá sám Ježíš Kristus.

Předání ocenění za vzor v péči o nemocné a potřebné za ročníky 2020 a 2021 proběhne v pátek 22. října 2021 v 19.00 v kostele sv. Šimona a Judy v Praze a v živém přenosu TV Noe.

Jelikož zatím nedokážeme odhadnout, jaká budou na podzim pandemická opatření, budeme vděční, když nám předběžný zájem o účast potvrdíte na emailu info@milosrdni.cz. Děkujeme!

 

Pandemie koronaviru zastínila mnoho dalších problémů, se kterými se lidé ve světě potýkají. Jedním z nich je i dlouholetá válka v západní části Kamerunu. Uprostřed konfliktní oblasti působí naši spolubratři a udržují nemocnici jako poslední v oblasti v provozu.

Nyní o podporu, aby mohla i nadále sloužit lidem, kteří potřebují pomoc.

Kamerun box2

Oprava varhan v klášterním kostele sv. Augustina ve Valticích

1. 9. 2021

V prvních srpnových dnech srpna proběhla závěrečná kontrolní prohlídka opravy varhan v kostele sv. Augustina ve Valticích. Tento rok se restaurovala traktura, vzdušnice, píšťalnice a píšťaly. Připočtěme si k tomu již opravený hrací stůl z roku … více

rubrika: Valtice

Fresky u sv. Leopolda oceněny jako nejlépe opravená památka v Jihomoravském kraji

15. 6. 2021

V úterý 15. června 2021 proběhlo v brněnské Löw-Beerově vile udílení ocenění za nejlépe opravenou památku v Jihomoravském kraji v roce 2020. Jako nejlepší v kategorii výtvarného umění byla oceněna restaurátorská obnova fresek v kostele sv. Leop… více

rubrika: Brno

Říjen 2021

22.10.2021 Praha, kostel sv. Š… Ceny Celestýna Opitze

Předání ocenění za vzor v péči o nemocné a potřebné za ročníky 2020 a 2021 proběhne v pátek 22. října 2021 v 19.00 v kostele sv. Šimona a Judy v Praz… více