Milosrdní bratři
Čechy a Morava

Vyhledávání

boxik-web – ccoProsby o modlitbyboxik-web – chci se stát milosrdným bratremBohoslužby v našich kostelích
boxik-web – DOBROVOLNÍCI
boxik-web-KNIHOVNA

 

Hospitalita-web-boxík

 

Milosrdní bratři

Ordo Hospitalarius S. Joannis de Deo“ - Hospitálský řád sv. Jana z Boha je společenství laických bratří zasvěcených službě nemocným.

Heslem Milosrdného bratra je latinské „Per corpus ad animam“ – „Tělem k duši“. Toto heslo je naplňováno svědectvím služby trpícímu a nemocnému bližnímu, jak k tomu vyzývá sám Ježíš Kristus.

Tradiční akce, při které otevárají své brány tisíce kostelů a modliteben v celé republice, proběhne v pátek 10. 6. 2022 a z našich kostelů letos budete moci navštívit sv. Augustina ve Valticích a sv. Šimona a Judy v Praze.

Programy těchto i dalších kostelů naleznete na webu www.nockostelu.cz. Těšíme se na setkání!

450 let od povýšení bratrstva na řád papežskou bulou "Licet ex debito"

V letošním roce si připomínáme 450. výročí přijetí buly Licet ex debito, kterou papež Pius V. rozhodl o povýšení bratrstva následovníků sv. Jana z Boha na řeholní společenství, které bude žít podle pravidel svatého Augustina. Podle těchto pravidel bratři žijí dodnes.

Pomoc ukrajině

Stejně jako mnoho dalších se i náš řád snaží zapojit do pomoci těm nejpotřebnějším v této náročné době, uprchlíkům z Ukrajiny. Náš brněnský koncertní sál jsme přebudovali na ubytovací jednotky pro uprchlíky, další ubytování chceme poskytovat v našem domě v Praze. Snažíme se ale pomáhat jinde. O našich aktivicách informujeme na našem facebooku.

Přijímáme nominace na udělení Cen Celestýna Opitze

16. 5. 2022

Již 13. ročník Cen Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné se letos chystáme udílet v sobotu 1. října v kostele sv. Šimona a Judy u nemocnice na Františku v Praze a v živém přenosu na TV Noe. Rádi bychom vyzvali veřejnost, aby nám … více

rubrika: Řád a křesťanský svět

Naše pomoc Ukrajině

25. 3. 2022

Vedle modliteb za mír na Ukrajině se snažíme poskytnout konkrétní pomoc, kde to jen jde. Například jsme na Ukrajinu odeslali léky a další potřebný zdravotní materiál v hodnotě více jak 50.000,- Kč z naší brněnské lékárny prostřednictvím Ukrajin… více

rubrika: Řád a křesťanský svět

Červen 2022

10.06.2022 Valtice, Praha Noc kostelů 2022

Že kostely nejsou místem pouze pro bohoslužby, ale že mohou sloužit k setkávání lidí i při jiných příležitostech a pomáhat tak formovat zdravý život … více