Hospitalita-web-barva  

 

Hospitalita – Zpravodaj, který vychází nepravidelně 4× do roka. Vydává ho Hospitálský řád sv. Jana z Boha – Milosrdní bratři. Informuje o životě a aktivitách milosrdných bratří, také o jejich historii, světcích, významných událostech z domova i zahraničí.

V případě zájmu o odběr pište na:

  • e-mail: hospitalita@milosrdni.cz 
  • adresu: Milosrdní bratři, Vídeňská 7, 639 00 Brno
  • telefonicky odběr můžete přihlásit na čísle +420 543 165 319 

  • případně vyplňte FORMULÁŘ pro přihlášení odběru zpravodaje

Nezapomeňte uvést počet výtisků, které chcete odebírat.

Aktuální číslo

 


 

Registrační číslo Ministerstva kultury ČR E 20257