Misijní projekty

Milosrdní bratři jsou celosvětově působící řád. Dává mu možnost sledovat různé potřeby na různých místech, zaměřit pozornost tam, kde je to skutečně nejvíce potřeba. Vedení řádu každoročně vybírá misijní projekt na daný rok, kdy je veškerá pomoc všech řádových komunit milosrdných bratří soustředěna na konkrétní místo. Tento systém dovoluje intenzivní roční práci, jejímž výsledkem může být plně funkční zařízení zdravotní či sociální pomoci.

 

  

Misijní projekty posledních let

_DSC92362020 Koronavirus

Globální pandemie onemocnění COVID-19 s sebou přinesla nutnost rychlé pomoci tam, kde to bylo nejvíce potřeba. V začátcích pandemie šlo především o Itálii a Španělsko, kde jsme podpořili naše tamní nemocnice bojujícíc s koronavirem, nakoupeny a na msíta zaslány byly dýchací přístroje, ochranné pomůcky a další potřebný materiál. Poté bylo třeba připravit na vlnu šíření koronaviru další části světa. Naše pomoc zamířila do africké Libérie, kde jsme vybudovali a vybavili izolačiní jednotku pro infekční onemocnění v naší nemocnici v hlavním městě Monrovie.

2019 Venezuela

Venezuela v roce 2019 dozajista patřila k nejohroženějším zemím na světě. Lidé zde trpěli pod špatným politickým vedením, které uvrhlo společnost do silné nestability a chudoby v touze po osobním zisku a moci. Na pomoc lidem, kteří trpí podvýživou, založil náš řád iniciativu "Tabule solidarity", která sbírala prostředky, kde to jen jde, na nákup potravin, které pak bratři a spolupracovníci distribuovali hladovým a chudým.

2018 Akassato, Benin

Afrika dozajista patří k nejohroženějším regionům světa. I proto se náš řád v roce 2018 tomuto kontinentu intenzivně věnoval. Konkrétně našemu novému zařízení v Akassato v Beninu. Zde bylo potřeba nahradit tehdy kapacitně nedostačující nemocnici novým zařízením poskytujícím základní zdravotní péči. Součástí projektu bylo vytvoření vzdělávacího zařízení pro nové místní zdravotníky.

2017 Quito, Ekvádor

V roce 2017 jsme finančně i duchovně podpořili řádový projekt na podporu centra pro bezdomovce, sociálně slabé a lidi migrující v ekvádorském Quitu. Stávající dům vyžadoval nutné opavy, ale především bylo nutné sehnat prostředky na pokračování provozu. Lidem je v místě potřeba poskytovat přístřeší, ošacení a jídlo.

2016 Madagan, Papua Nová Guinea

Díky projektu se podařilo postavit nový dům pro zájemce o vstup do řádu milosrdných bratří. Tehdejší budova byla ve velice špatném technickém stavu a neodpovídala potřebám přípravy zájemců o řeholní život a hlavně jejich množství. Povolání, která do centra dnes přichází, se díky pomoci mohou plně rozvíjet.

2015 Ebola

V roce 2014 postihla země západní Afriky epidemie eboly. Naše dvě tamní nemocnice (Monrovie v Libérii a Lunsar v Sierra Leone) musely být zavřené kvůli tomu, že téměř 20 našich bratří a spolupracovníků bylo virem nakaženo a zemřelo. Protože se mezinárodní pomoc humanitárních organizací soustředila pouze na boj s ebolou a v oblasti nebyla dostupná pomoc v běžných onemocněních a případech, vedení řádu rozhodlo o vyčištění obou nemocnic a jejich znovuotevření, aby opět pomáhaly všem potřebným. To se díky pomoci ze zahraničí podařilo a úsilí bylo oceněno velkým mezinárodním uznáním. I přes to se však obě nemocnice potýkají s existenčními problémy, neboť od místních vlád a zdravotních a sociálních systémů nejsou nijak dotované. Jejich chod závisí na pomoci od dárců ze zahraničí. Náš řád v ČR a jeho podporovatelé se na pomoci podíleli částkou okolo 1 mil. korun.

2014 Cochabamba, Bolívie

Psychiatrická klinika v bolivijském městě Cochabamba je právem považováno za jedno z nejdůležitějších zařízení v regionu, a to i přes to, že péče v ní není ve velké části případů hrazena ze státního systému poskytování základní zdravotní péče. Důvodem je zanedbaný stav zařízení, které vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci, a to především oddělení pro ženy a psycho-pedadogické centrum pro děti. Právě děti patří v oblasti k nejohroženější skupině, nejbližší obdobné zařízení je vzdálené téměř 400 kilometrů. Přítomnost tohoto řádového zařízení je více než nutené. Díky rekonstrukci má řád přislíbené zapojení zařízení do systému hrazení z veřejného rozpočtu. Z České republiky jsme na tento záměr v roce 2014 odeslali 1000 eur.

2013 Amrahia-Accra, Ghana

Pro rok 2013 byl vybrán projekt stavby centra základní zdravotní péče v hlavním městě Ghany Accra. Nové centrum dostalo za cíl poskytování nejzákladnější zdravotní péče, která zde není na odpovídající úrovni. Úkolem bylo vytvořit bezpečné a efektivní prostředí pro poskytování péče v široké škále oborů, včetně laboratorního zázemí. Druhotným úkolem byla výchova a vzdělání ve zdravotnictví a preventivní medicína. Oblast Amrahia je velice chudá, tomu odpovídá i špatná zdravotní péče. Nejbližší zdravotní zařízení je vzdálené 70 km, což je u akutních případů značně rizikové. Nové centrum ročně ošetří 2 500 pacientů ve spádové oblasti 160 000 obyvatel.

2012 San Pedro Sula, Honduras

Pozornost našeho řádu k zemím třetího světa v roce 2012 směřovala do Hondurasu, konkrétně do města San Pedro Sula. Po pozvání milosrdných bratří a po několikaleté práci základní zdravotní péče se bratři rozhodli, že se budou věnovat především psychiatrické péči, která je ve zdravotním systému značně zanedbaná. Podařilo se vybudovat zázemí a další budovy budovy, avšak kvůli nestabilní politické situaci nebylo možné zařízení provozovat ze systému zdravotního pojištění. Chod zařízení a ošetření 6000 pacientů ročně je hrazeno z řádových zdrojů. Vedle ambulantních a rehabilitačních programů se bratři soustředí na vzdělávání v této oblasti, šíření veřejného povědomí o problému a v neposlední řadě psychiatrickou záchrannou službu a lůžkové oddělení pro hospitalizovaníé pacienty.

2011 Yanji, Čína

V roce 2011 jsme podpořili stejnou částkou jako v roce 2010 stavbu centra pro léčbu Alzheimerovy choroby v čínském hospici milosrdných bratří v Yanji. Hospic leží u hranic se Severní Koreou, tedy v oblasti silné politické a sociální nejistoty. Kulturně bohatá země kvůli současnému státnímu zřízení postrádá vztah k sociální jistotě. Zvláště nemocní a staří lidé, jako jsou pacienti s Alzheimerovou chorobou, nutně potřebují kvalitní zdravotní péči spojenou s odpovídajícím ošetřovatelským a sociálním zebezpečením. Proto zde slouží milosrdní bratři, i když oficiálně nemohou projevit svůj křesťanský vztah k nemocným.

2010 Karen Nairobi, Keňa

V roce 2010 jsme podpořili částkou 2500 eur stavbu centra pro vzdělávání mladých milosrdných bratří v africké Keňi. Afrika je oblast bohatá na nová povolání, bratři zde i díky naší pomoci mají možnost kvalitního vzdělání ošetřovatelství a spirituality našeho řádu – hospitality. Stejně tak je Afrika oblastí, která je z velké části nedotknutá moderním zdravotnictvím, na které jsme zvyklí. Náš projekt v Keňi se však nesoustředí na jednorázovou pomoc, což je problém mnoha humanitárních pomocí, avšak budujeme centrum, které si místní sami udržují s pomocí našich bratří a podporují dlouhodobé všeobecné vzdělání poskytování zdravotní péče.