Misijní projekty

Milosrdní bratři jsou celosvětově působící řád. Dává mu možnost sledovat různé potřeby na různých místech, zaměřit pozornost tam, kde je to skutečně nejvíce potřeba. Vedení řádu každoročně vybírá misijní projekt na daný rok, kdy je veškerá pomoc všech řádových komunit milosrdných bratří soustředěna na konkrétní místo. Tento systém dovoluje intenzivní roční práci, jejímž výsledkem může být plně funkční zařízení zdravotní či sociální pomoci.

Projekt 2020 - koronavirus

V polovině března jsme vyhlásili sbírku na pomoc pro naše řádové nemocnice v Itálii, které bojují s koronavirem. Od té doby se podařilo vybrat přes šest milionu korun. Díky nim jsme do našich nemocnic v Itálii, a jelikož to bylo potřeba, tak i ve Španělsku, mohli dopravit již několik dodávek zdravotnického materiálu a potřebných přístrojů. Protože vývoj pandemie je nejistý, sbírka pokračuje a stále přijímáme dary, díky kterým budeme moci v případě zhoršení situace pomoci tam, kde to aktuálně nejvíce bdue potřeba.

 Číslo účtu pro zaslání daru: 19-1341663309/0800


Vedle toho se každá provincie soustředí na svoji vlastní misijní činnost, Rakouská provincie, kam patří i Čechy a Morava, tak nemalé prostředky posílá do Indie, kde řád provozuje několik center.

Síť bezmála 400 zdravotních a sociálních zařízení ve více než 50 zemích světa na všech kontinentech také dovoluje komunikaci spolupracovníků mezi těmito zařízeními, sledování nových trendů a možnost aplikovat je v různých podmínkách - dokazuje se tak, že hospitalita, křesťanská péče o nemocné a potřebné, je skutečně univerzální.

Tento systém také dovoluje výměnné pobyty našich spolupracovníků a dobrovolníků. Každý rok milosrdné bratry v ČR oslovuje několik zájemců o dobrovolnictví. Tyto se pak snažíme vyslat na místa, kde jejich pomoc může být nejvíce přínosná jak pro díla milosrdných bratří, tak pro samotné dobrovolníky. 

 


  

Misijní projekty posledních let

Locandina Venezuela_ing_1 – kopie2019 Venezuela

Venezuela v roce 2019 dozajista patřila k nejohroženějším zemím na světě. Lidé zde trpěli pod špatným politickým vedením, které uvrhlo společnost do silné nestability a chudoby v touze po osobním zisku a moci. Na pomoc lidem, kteří trpí podvýživou, založil náš řád iniciativu "Tabule solidarity", která sbírala prostředky, kde to jen jde, na nákup potravin, které pak bratři a spolupracovníci distribuovali hladovým a chudým.

fullA4Akassato-Benineng2018 Akassato, Benin

Afrika dozajista patří k nejohroženějším regionům světa. I proto se náš řád v roce 2018 tomuto kontinentu intenzivně věnoval. Konkrétně našemu novému zařízení v Akassato v Beninu. Zde bylo potřeba nahradit tehdy kapacitně nedostačující nemocnici novým zařízením poskytujícím základní zdravotní péči. Součástí projektu bylo vytvoření vzdělávacího zařízení pro nové místní zdravotníky.

IMG_87982017 Quito, Ekvádor

V roce 2017 jsme finančně i duchovně podpořili řádový projekt na podporu centra pro bezdomovce, sociálně slabé a lidi migrující v ekvádorském Quitu. Stávající dům vyžadoval nutné opavy, ale především bylo nutné sehnat prostředky na pokračování provozu. Lidem je v místě potřeba poskytovat přístřeší, ošacení a jídlo.

Rohanoka Addictions Centre2016 Madagan, Papua Nová Guinea

Díky projektu se podařilo postavit nový dům pro zájemce o vstup do řádu milosrdných bratří. Tehdejší budova byla ve velice špatném technickém stavu a neodpovídala potřebám přípravy zájemců o řeholní život a hlavně jejich množství. Povolání, která do centra dnes přichází, se díky pomoci mohou plně rozvíjet.

2015 EbolaCochabamba

V roce 2014 postihla země západní Afriky epidemie eboly. Naše dvě tamní nemocnice (Monrovie v Libérii a Lunsar v Sierra Leone) musely být zavřené kvůli tomu, že téměř 20 našich bratří a spolupracovníků bylo virem nakaženo a zemřelo. Protože se mezinárodní pomoc humanitárních organizací soustředila pouze na boj s ebolou a v oblasti nebyla dostupná pomoc v běžných onemocněních a případech, vedení řádu rozhodlo o vyčištění obou nemocnic a jejich znovuotevření, aby opět pomáhaly všem potřebným. To se díky pomoci ze zahraničí podařilo a úsilí bylo oceněno velkým mezinárodním uznáním. I přes to se však obě nemocnice potýkají s existenčními problémy, neboť od místních vlád a zdravotních a sociálních systémů nejsou nijak dotované. Jejich chod závisí na pomoci od dárců ze zahraničí. Náš řád v ČR a jeho podporovatelé se na pomoci podíleli částkou okolo 1 mil. korun.

2014 Cochabamba, BolívieCochabamba

Psychiatrická klinika v bolivijském městě Cochabamba je právem považováno za jedno z nejdůležitějších zařízení v regionu, a to i přes to, že péče v ní není ve velké části případů hrazena ze státního systému poskytování základní zdravotní péče. Důvodem je zanedbaný stav zařízení, které vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci, a to především oddělení pro ženy a psycho-pedadogické centrum pro děti. Právě děti patří v oblasti k nejohroženější skupině, nejbližší obdobné zařízení je vzdálené téměř 400 kilometrů. Přítomnost tohoto řádového zařízení je více než nutené. Díky rekonstrukci má řád přislíbené zapojení zařízení do systému hrazení z veřejného rozpočtu. Z České republiky jsme na tento záměr v roce 2014 odeslali 1000 eur.

chlapec v Ghaně2013 Amrahia-Accra, Ghana

Pro rok 2013 byl vybrán projekt stavby centra základní zdravotní péče v hlavním městě Ghany Accra. Nové centrum dostalo za cíl poskytování nejzákladnější zdravotní péče, která zde není na odpovídající úrovni. Úkolem bylo vytvořit bezpečné a efektivní prostředí pro poskytování péče v široké škále oborů, včetně laboratorního zázemí. Druhotným úkolem byla výchova a vzdělání ve zdravotnictví a preventivní medicína. Oblast Amrahia je velice chudá, tomu odpovídá i špatná zdravotní péče. Nejbližší zdravotní zařízení je vzdálené 70 km, což je u akutních případů značně rizikové. Nové centrum ročně ošetří 2 500 pacientů ve spádové oblasti 160 000 obyvatel.

2012 San Pedro Sula, Honduras

Pozornost našeho řádu k zemím třetího světa v roce 2012 směřovala do Hondurasu, konkrétně do města San Pedro Sula. Po pozvání milosrdných bratří a po několikaleté práci základní zdravotní péče se bratři rozhodli, že se budou věnovat především psychiatrické péči, která je ve zdravotním systému značně zanedbaná. Podařilo se vybudovat zázemí a další budovy budovy, avšak kvůli nestabilní politické situaci nebylo možné zařízení provozovat ze systému zdravotního pojištění. Chod zařízení a ošetření 6000 pacientů ročně je hrazeno z řádových zdrojů. Vedle ambulantních a rehabilitačních programů se bratři soustředí na vzdělávání v této oblasti, šíření veřejného povědomí o problému a v neposlední řadě psychiatrickou záchrannou službu a lůžkové oddělení pro hospitalizovaníé pacienty.

2011 Yanji, Čína

V roce 2011 jsme podpořili stejnou částkou jako v roce 2010 stavbu centra pro léčbu Alzheimerovy choroby v čínském hospici milosrdných bratří v Yanji. Hospic leží u hranic se Severní Koreou, tedy v oblasti silné politické a sociální nejistoty. Kulturně bohatá země kvůli současnému státnímu zřízení postrádá vztah k sociální jistotě. Zvláště nemocní a staří lidé, jako jsou pacienti s Alzheimerovou chorobou, nutně potřebují kvalitní zdravotní péči spojenou s odpovídajícím ošetřovatelským a sociálním zebezpečením. Proto zde slouží milosrdní bratři, i když oficiálně nemohou projevit svůj křesťanský vztah k nemocným.

2010 Karen Nairobi, Keňa

V roce 2010 jsme podpořili částkou 2500 eur stavbu centra pro vzdělávání mladých milosrdných bratří v africké Keňi. Afrika je oblast bohatá na nová povolání, bratři zde i díky naší pomoci mají možnost kvalitního vzdělání ošetřovatelství a spirituality našeho řádu – hospitality. Stejně tak je Afrika oblastí, která je z velké části nedotknutá moderním zdravotnictvím, na které jsme zvyklí. Náš projekt v Keňi se však nesoustředí na jednorázovou pomoc, což je problém mnoha humanitárních pomocí, avšak budujeme centrum, které si místní sami udržují s pomocí našich bratří a podporují dlouhodobé všeobecné vzdělání poskytování zdravotní péče.