Misijní projekt 2019 - Venezuela

29. 7. 2019 | Misijní činnost

Venezuela v těchto dnech dozajista patří k nejohroženějším zemím na světě. Lidé zde trpí pod špatným politickým vedením, které uvrhá společnost do silné nestability a chudoby v touze po osobním zisku a moci. Na pomoc lidem, kteří trpí podvýživou, založil náš řád iniciativu "Tabule solidarity", prostřednictvím které sbíráme prostředky, kde to jen jde, na nákup potravin, které pak distribuujeme hladovým a chudým v okolí našich nemocnic.

Projekt organizují naši bratři a spolupracovníci okolo domova sv. Rafaela pro chudé a řádové nemocnice v Maracaibo a nemocnice sv. Jana z Boha v Caracasu, hlavním městě Venezuely. V této náročné době v zemi trpí především předškolní děti a staří lidé, a to z důvodů nedostatku potravin. Vysoká míra inflace způsobuje, že lidé si potraviny zkrátka nemohou dovolit.

Díky tomuto projektu budeme moci nasytit hlavně pacienty v našich zařízeních, kam se v poslední době uchyluje mnoho lidí prosících o pomoc. Nicméně jak nás učí zkušenost z celého světa, nestačí lidem pouze dát jídlo, je třeba se jim věnovat. Proto se naši bratři a spolupracovníci snaží vytvořit prostředí, kde je každý člověk vítán, a kde je o něj dobře postaráno. Vedle hladu, dětské podvýživy, pomoci v psychických problémech způsobených náročnou životní situací, se tedy snažíme vytvořit místo, kde si lidé mohou od těchto problémů odpočinout, načerpat síly, přijmout pastorační a emoční péči, aby mohli i nadále čelit nepříznivým vyhlídkám, které sužují celou zemi.

Projekt funguje již několik měsíců a každý den takto bezplatně pomůžeme až 400 lidem. Náklady činí zhruba 20,- českých korun za jedno jídlo a pití na osobu na den. Měsíční náklady na provoz projektu tedy činí zhruba čtvrt milionu korun. V zemi topící se v inflaci je těžké tyto finance sehnat. Proto je finanční a materiální pomoc ze zahraničí nezbytná.

Za jakékoli dary mnohokrát děkujeme!

Číslo účtu pro zaslání daru: 1341663309/0800
Variabilní symbol: 2019