Epidemie viru ebola v Africe

Epidemie viru ebola v Africe
8. 8. 2014 | Misijní činnost

Po téměř půl roce, kdy byly z bezpečnostních důvodů uzavřeny řádové nemocnice v Libérii a v Sierra Leone kvůli epidemii viru ebola, jsou obě nemocnice díky pomoci a podpoře mnoha dobrodinců a dobrovolníků opět v provozu.

FOTOGALERIE ze zařízení milosrdných bratří
v Monrovii (Libérie) a Lunsaru (Sierra Leone).

Misijní projekt 2015 - EBOLA

I Vy můžete k boji s ebolou přispět!

"Dokud nevyřešíme poslední případ, nebude ebola za námi..."
(Lékaři bez hranic)

Epidemie eboly je sice na ústupu, ale stále její šíření nemáme zcela pod kontrolou a každý den se objevují nové případy nákazy. Z tohoto důvodu generální představený řádu vyhlásil pro rok 2015 zvláštní misijní sbírku na podporu našich zařízení bojujících s ebolou.

Milosrdní bratři v postižené oblasti provozují tři zdravotnická zařízení, jejich podpořením finančním darem a modlitbou můžete významně přispět k úplnému zastavení epidemie.

číslo konta pro zaslání daru: 1341663309/0800
variabilní symbol: 2015

Za všechny dary mnohokrát děkujeme!

 

SOUČASNÁ SITUACE

 

Souhrnná zpráva generální kurie v Římě k situaci v boji s ebolou ZDE. (2015-03-16)

* * *

V Monrovii otevřena pediatrie

Dva měsíce po znovuotevření porodního oddělení v řádové nemocnici sv. Josefa v Monrovii (Libérie) byla obnovena i pediatrie. Slavnostní otevření proběhlo 2. února 2015 na svátek Uvedení Páně do chrámu a zároveň Světový den zasvěceného života.

Otevření předcházelo pečlivé školení zaměstnanců a vhodné přizpůsobení prostor v dostatečném předstihu. Podmínky práce jsou důsledně kontrolovány kvůli epidemii eboly, které státy západní Afriky stále čelí. V první den znovuotevření byla čekárna nemocnice přeplněná rodiči s dětmi a mnozí museli dlouho na ošetření čekat. Porodnice i pediatrie mají v Monrovii výbornou pověst.

Jedná se tedy o velký úspěch v boji s epidemií eboly a krok ke zlepšení situace místních obyvatel. Svoji podporu vyjádřila i církev návštěvou apoštolského nuncia Mons. Miroslava Adamczyka.

Za tento úspěch vděčíme mnoha dobrovolníkům, dobrodincům a dárcům, přátelům, různým organizacím a nadacím, které se do procesu obnovy nemocnice, kterou bylo nutné v minulém roce kvůli epidemii eboly dočasně uzavřít, aktivně zapojili. Stále prosíme o podporu a modlitbu za naše bratry a spolupracovníky, kteří v monrovijské nemocnici slouží po vzoru sv. Jana z Boha místním obyvatelům – nemocným a potřebným.

Generální kurie, kancelář pro misijní a mezinárodní spolupráci
Řím, 4. února 2015
(2015-02-09)

* * *

Otevřeno je už i v Sierra Leone!

Po mnoha měsících, kdy byla z důvodů epidemie eboly uzavřena naše řádová nemocnice v Lunsar v Sierra Leone, byla díky pomoci mnoha podporovatelů a dobrovolníků znovu otevřena. Otevřeny jsou již obě nemocnice, včetně liberijské Monrovie, které jsme byli nuceni v létě roku 2014 z bezpečnostních důvodů zavřít.

6. ledna 2015, na slavnost Zjevení Páně, byla znovu otevřena brána nemocnice sv. Jana z Boha v Lunsar v Sierra Leone. Po smrti bratra Manuela Viejo, který se zde nakazil virem ebola, byla nemocnice několik měsíců z důvodu epidemie eboly zavřená.

Den znovuotevření byl místním obyvatelstvem v Lunsar a Makeni s velkou vděčností oslavován. Opětovné uvedení do provozu bylo provedeno díky spolupráci různých místních i zahraničních zdravotních organizací (např. CUAMM Doctors with Africa nebo International Medical Corps), kde základem bylo působení infektologů a dobrovolných lékařů ze zemí Africké Unie. Velkou částí se podílely nestátní i církevní organizace, jakož i početná pomoc dobrovolníků a dobrodinců našeho řádu.

Nemocnice bude krok za krokem uváděna do činnosti. Po zaběhnutí ambulantní péče bude zprovozněna lůžková část s nejlepším možným epidemiologicko-bezpečnostním opatřením.

Z celého srdce děkujeme všem, kteří v těžké době této nemocnici a postiženému obyvatelstvu pomáhali.

generální kurie, misijní kancelář
Řím, 9. ledna, 2015
(2015-01-12)

* * *

Vzkaz br. Pierra Chardey, který pracuje ve znovuotevřené nemocnici v Monrovii: "Jsem nyní v Liberii, modlete se za nás ve dne i v noci, protože ebola je reálná a je zde! Děkujeme!" (2014-12-22)

* * *

V Monrovii opět otevřeno! (2014-11-26 13:12)

Nemocnici Milosrdných bratří (Katolickou nemocnici sv. Josefa) v Libérii se podlouhlých měsících podařilo znovuotevřít. Lidem se zde dostane základní zdravotní péče, ale především je zde k dispozici mateřská jednotka s provozem 24 hodin denně. V nejbližších dnech bude opětovně zprovozněna pediatrie. Zázemí v zařízení najde i Mezinárodní výbor Červeného kříže.

Co se epidemie eboly týče, zařízení se nebude věnovat přímo nemocným ebolou, ale primárně všem ostatním, kteří potřebují zdravotní péči. Monrovie totiž trpí především tím, že mezinárodní pomoc je cílena na ebolu, ale zapomíná se na to, že se ve městě nedostává základní zdravotní péče v běžných zdravotních problémech. Lékaři bez hranic už několik měsíců upozorňují právě na to, že rodičky chodí do ebolových center a prosí o pomoc, tam je však nemohou přijmout. Dle poslání řádu tedy činnost směřujeme tam, kde je to nejvíce potřeba.

I tak ale podezřelé na nákazu ebolou můžeme přijmout a až 48 hodin mohou být pod naším dohledem. Pro pokračování péče a léčby však z bezpečnostních důvodů nemocné svěřujeme specializovaným zařízením.

„Znovuotevření znamená otevření dveří naděje pro Libérii, protože v nemocnici budeme poskytovat péči v mateřství, v oblasti, která je zde velmi zanedbaná, ale je prioritou v úsilí o zlepšení zdraví a života lidí ve středu epidemie eboly,“ konstatoval José M. Viadero, ředitel nadačního fondu sv. Jana z Boha, který se na obnově nemocnice podílel. 

Nemocnici jsme museli zavřít na přelomu července a srpna, kdy viru ebola podlehlo několik bratří a zaměstnanců. Zařízení bylo nutné sterilizovat, protože kvůli strachu a hrozbě nakažení naši spolupracovníci nemohli pracovat. Po celou dobu, kdy museli zůstat doma, jim však byla vyplácena normální mzda, aby jejich rodiny neupadly do existenčních problémů. Jsme rádi, že se naši zaměstnanci mohou do nemocnice opět vrátit a po boku milosrdných bratří pečovat o ty, kteří pomoc potřebují.

Děkujeme za modlitby a především za dary, díky kterým se provoz nemocnice podařilo obnovit. O podporu, duchovní a materiální, však prosíme nadále!

Konto na zasílání finančních darů na pomoc našim zařízením v Africe v boji s epidemií eboly je stále otevřené: číslo účtu na zaslání darů: 1341663309/0800; variabilní symbol: 8888

* * *

DOPIS PŘEDSTAVENÝCH MILOSRDNÝCH BRATŘÍ (2014-09-26) Epidemie eboly a milosrdní bratři

* * *

Dne 25. 9. 2014 v 17:55 zemřel v důsledku nákazy epidemie eboly v Madridu v nemocnici Carlose III. další náš spolubratr - Manuel García VIEJO (+69), Španěl, kněz a lékař, který věnoval 30 let ze svého 52letého řeholního života misiím v Africe. Mysleme na něj v modlitbách! (2014-09-26 10:24)

* * *

Br. Manuel García Viejo, lékař - chirurg, byl celý život v různých zařízeních v našich konventech v Africe. Minulý týden u něj byla diagnostikována nákaza virem ebola, momentálně se léčí v nemocnici Carlose III. v Madridu. Jeho stav je vážný až kritický. Myslíme na něj v modlitbě! (2014-09-24 11:56) 

* * *

TISKOVÁ ZPRÁVA (2014-09-09) Epidemie eboly a milosrdní bratři

Včera jsme dostali radostnou zprávu - dvě z našich zdravotních sester z nemocnice sv. Josefa v Monrovii, které byly nakažené ebolou, se uzdravily a byly propuštěné z nemocnice. (2014-09-09 10:45)

Uzdravena a z léčby propuštěna byla i sestra Julie, která byla na začátku srpna převezena do Madridu spolu s br. Miguelem. Oběma byl aplikován přípravek ZMapp. Br. Miguelovi však bez pozitivního výsledku.

* * *

První část sbírky v České republice, která byla odeslána na řádové konto v Římě na boj s epidemií eboly a na obnovu nemocnice sv. Josefa v Monrovii činí 344 207,- Kč. Za všechny dary mnohokrát děkujeme a připomínáme, že sbírka neustále pokračuje. Dary je možné pod variabilním symbolem 8888 stále posílat na konto 1341663309/0800. (2014-09-05 11:30)

* * *

Do naší nemocnice v Monrovii byl vyslán tým dobrovolníků z několika zemí Evropy. Riziko nákazy je veliké, avšak není možné nechat nemocné bez pomoci. Jsme první, kdo obnovuje provoz alespoň jedné nemocnice v Monrovii. Do konce září by měla být připravena se 141 lůžky. K dispozici bude minimálně 11 lékařů a 165 ošetřovatelů, zaměstnanců a dobrovolníků. Prosíme o modlitby, aby se tento náročný a nebezpečný plán podařilo uskutečnit! (2014-09-04 16:40) 

* * *

Španělští milosrdní bratři na konci minulého týdne oznámili, že provedli první kroky k obnovení provozu nemocnice sv. Josefa v Monrovii. Do nemocnice byl vyslán koordinátor projektu Roberto Lorenzo. Jeho úkol je posoudit situaci, obnovit komunikaci s liberijským ministerstvem zdravotnictví a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a dalšími partnery, abychom mohli nemocnici opět otevřít pro nemocné.

Během minulého týdne byly do nemocnice také poslány první ochranné a dezinfekční materiály, které mají zabránit šíření viru eboly. Jsou to především rukavice, ochranné obleky, masky, čepice apod. Tyto materiály řád dostal darem od španělského ministerstva zdravotnictví, celkem se jedná o 11 tun nákladu léků a dalších zdravotních pomůcek v celkové hodnotě 155 756,54 eur.

Nemocnie sv. Josefa je od 1. srpna uzavřena, v celém městě Monrovia momentálně nefunguje žádné zdravotní zařízení, pouze na okraji města operují Lékaři bez hranic. Obnovení provozu nemocnice milosrdných bratří je tedy všeobecně chápáno jako jeden z klíčových kroků v boji proti ebole v hlavním městě Libérie. (2014-09-2 14:40)

* * *

Rozhovor s generálním představeným řádu br. Jesus Etayo, OH o situaci v boji s epidemií eboly v Africe (zatím pouze ve španělštině). (2014-08-18 11:04)

Web nemocnice v Monrovii - "We need funds to set an isolation unit and to buy disposable gloves and gowns, and disinfectant products." (2014-08-14 11:51)

"Věnovali jsme naše životy nemocným a budeme v tom také pokračovat. Je našim povoláním takto žít, i kdyby to mělo stát naše vlastní životy." (Br. Pascal Ahodegnon, OH, Řím)
Během včerejšího odpoledne se vedení řádu v Římě rozhodlo k obnovení činnosti v nemocnici sv. Josefa v Monrovii (Liberie), ze které pocházeli tři zemřelí bratři. Do nemocnice bude vyslán nový tým zdravotníků a misionářů z našeho řádu, kteří v současnosti zavřenou nemocnici sterilizují a obnoví provoz pro nemocné ebolou. Stav epidemie se stále nedaří dostat pod kontrolu, přítomnost našich zdravotníků proto považujeme za nesmírně důležitou. Více zde.

V současnosti víme o 3 milosrdných bratřích, jedné řeholní sestře a několika našich zaměstnancích z našich zařízení v Liberii a Sierra Leone, kteří zemřeli v boji s epidemií viru ebola. Poslední z nich, P. Miguel Pajares, OH zemřel v úterý 12. 8. 2014 v madridské nemocnici. O jeho úmrtí informovala média. (2014-08-14 15:36)

Ve čtvrtek 14. 8. 2014 bude v brněnském kostele sv. Leopolda sloužena mše svatá za zemřelé bratry a spolupracovníky v boji s epidemií eboly a za úspěšné potlačení epidemie v 7:00 ráno, v 18:00 bude adorace před Nejsvětější svátostí.

V neděli  17. 8. 2014 budou kostelní sbírky v brněnském kostele sv. Leopolda a letovickém kostele sv. Václava použity na nákup zdravotního materiálu pro boj s epidemií eboly v západní Africe v zařízeních milosrdných bratří. Za všechny dary předem děkujeme!
 

TISKOVÁ ZPRÁVA (2014-08-13) 
 k situaci v našich zařízeních v západní Africe.

 

Dopis od našeho představeného

Milé sestry a milí bratři,

v současné době bojuje řád milosrdných bratří v našich afrických nemocnicích s epidemií viru eboly. Tento virus se začal masivně šířit od přelomu roku a v současnosti tato epidemie již pokrývá země západní Afriky. K dnešnímu dni je počet mrtvých odhadován na 1050 (KNA/dpa/bod).

přeprava spolubratra Michaela a sestry Julie do MadriduVe dvou zemích, v Liberii a Sierra Leone, provozuje náš Hospitálský řád sv. Jana z Boha dvě nemocnice. Smrtící virus si v těchto řádových zařízeních vybral životy řady našich pacientů a zaměstnanců. Mezi oběti patří i naši spolubratři bratr Patrick Nshamdze, ředitel nemocnice v Monrovii, bratr Georges Combey, farmaceutický asistent v nemocnici v Monrovii, a řeholnice, misionářka od Neposkvrněného Početí, sestra Chantal Pascaline, laborantka. Posledním zemřelým spolubratrem je španělský misionář, milosrdný bratr, otec Michael Pajeres, který byl ve čtvrtek 7. srpna, spolu s řeholní sestrou Julií převezen z Afriky do Španělska (o jeho úmrtí informovala média). Jeho zdravotní stav byl vážný, ale celou dobu stabilizovaný. V pondělí 11. srpna se jeho zdravotní stav radikálně zhoršil a následně zemřel. Byl první obětí viru ebola mimo africký kontinent.

Pomoc lidem v západní Africe, k zastavení šíření epidemie, by se měla zaměřit na zlepšení podmínek v zemích, které jsou virem postižené. Přes veškeré úsilí státních orgánů, Světové zdravotnické organizace a dalších humanitárních organizací je tato pomoc nedostatečná a šíření epidemie se stále vymyká kontrole. Naše dvě nemocnice v Monrovii (Liberie) a v Mabeseneh (Sierra Leone) hodně pomáhají místním obyvatelům, ale k tomuto potřebujeme personál a dostatek zdravotních a technických prostředků, které jsou velmi drahé. Tímto chceme zamezit šíření eboly. Jsme sice jen malým zrnkem písku, ale s pomocí Boží chceme smrtícímu viru čelit a lidem v oblasti i nadále pomáhat. Virus eboly byl pro Afričany převážně neznámý, pro mnohé až do nedávna. Jeho masivní šíření z velké časti zapříčinila hluboká chudoba, neinformovanost a strádání místních obyvatel.

Tak jako náš světec, svatý Jan Grande, léčil nemocné při epidemii lepry ve městě Jeréz a v roce 1600 této nemoci podlehl, tak i naši řeholní bratři, sestry a naši zaměstnanci jsou svědky při pomoci svým bližním v nemoci.

Naše společnost dnes potřebuje změnit pohled na tyto strádající země, je nutné růst v solidaritě vúči sobě navzájem v péči o potřebné za každé situace. Jen pokud bude lidstvo jednotné a pozorné při nouzi jakékoliv skupiny obyvatel kteréhokoli regionu Země, dokážeme společně čelit každé další hrozbě.

Vložme obyvatele těžce zkoušené Afriky a všech, kdo v těchto oblastech pomáhají na přímluvu ochránkyně řádu milosrdných bratří Panny Marie, patrona africké provincie sv. Augustina a našeho zakladatele sv. Jana z Boha do svých modliteb.

Děkuji vám všem!

Br. Martin Richard Macek, OH
představený milosrdných bratří
v Čechách, na Moravě a na Slovensku

 

 


 

ebola-afrika.pdf

Kamerun box2