Bl. José Olallo Valdés, OH

(1820 - 1889)
památka 12. února

Narodil se v Havaně na Kubě 12. února 1820 a do komunity v Camaguey řádu milosrdných bratří vstoupil ve svých 15 letech. Dalších 54 let zde dokazoval věrnost svému povolání hospitality, a to i přes nesmírně náročné podmínky. Našel sílu žít věrně v kontemplaci nad Kristovým křížem. Jeho nejdražší bratři bylo lidé chudí a bez domova, otroci a vězni, opuštěné děti a staří, nemocní, malomocní a umírající. V době epidemie cholery a neštovic se těmto lidem věnoval a pečoval o ně a přes to se nikdy nenakazil. Žil skromným životem v chudobě, ale bohatým na ctnosti a svědectví apoštolátu. Zemřel 7. března 1889. Blahořečen byl 29. listopadu 2008 papežem Benediktem XVI.

Modlitba
Všemohoucí Otče, který jsi nám životem blahoslaveného José Olallo Valdése daroval krásný příklad milosrdenství vůči nemocným a potřebným, dej na jeho přímluvu, ať můžeme napodobovat našeho Pána Ježíše Krista, milosrdného samaritána, který je Bůh a žije a kraluje v jednotě s Duchem Svatým na věky věků. Amen