Sv. Richard Pampuri, OH

(1897 - 1930)
památka 1. května

Ermino Filippo Pampuri, známý jako svatý Richard Pampuri, se narodil v městě Trivolzio u Pavie (Itálie) 2. srpna 1897 jako desáté z jedenácti dětí. Jeho matka zemřela, když mu byly tři roky a otec později v roce 1907. Vyrůstal a vychováván byl u své tety.

V Pavii později nastoupil do studia medicíny, která dokončil ve svých 24 letech v roce 1921. Studia musel přerušit kvůli válce, v roce 1917 narukoval jako sanitář. Po válce se stal venkovským lékařem v městě Morimondo, kde působil 6 let. Během této doby se u něj silně projevila velká láska k nemocným a potřebným, o které pečoval a nešetřil v této činnosti svými vlastními prostředky. V tomto období si dopisoval se svojí sestrou, která vstoupila do řádu františkánek v misiích v Egyptě. V dopisech ji prosil o modlitby, aby v nemocných dokázal vidět trpícího Krista a mohl k nim přistupovat s láskou a obětavostí.

Sám toužil stát se řeholníkem, ale dlouhá léta byl pouze ve třetím řádu františkánů. V roce 1927 vystoupil z asociace lékařů kvůli sílícím fašistickým názorům, které jí prostupovaly, a rozhodl se vstoupit do řádu milosrdných bratří, kde přijal jméno Richard.

U bratří pracoval nesmírně obětavě s láskou a radostí, a ti si vážili jeho vzorného přístupu k nemocným a chudým. Zanedlouho mu byla svěřena ambulance pro chudé. Nešetřil svými silami a přijímal stále nové úkoly včetně práce ve vzdělávání mladých spolubratří. Od roku 1929 pak vedl zubní ambulanci.

V roce 1930 zemřel na tuberkulózu.

Po jeho smrti bylo zaznamenáno několik zázraků a dodnes k jeho hrobu v Trivolzio přichází řady poutníků. Na náhrobku je vytesán nápis: „Ve světě i v klášteře byl andělsky čistý, obětavě zbožný a apoštolsky činný.“

Papež Jan Pavel II. ho blahořečil v roce 1981 a kanonizoval 1. listopadu 1989. V homilii zmínil: „Krátký, ale intenzivní život bratra Richarda Pampuri je podnětem pro celé lidstvo Boží, ale zvláště pro lidi mladé, lékaře a řeholníky.“

Modlitba
Pane Ježíši, ty osvěcuješ člověka. Chceš ulehčit od našich těžkostí. Oddávám se Ti na přímluvu svatého Richarda Pampuri ve chvílích překonávání těžkostí mého života. Denně jsi na něm ukazoval svůj vztah k nemocným vycházející z Tvé dobroty. Prosím Tě, oživuj moji víru svojí přítomností a dej mi účast na tajemství Tvé lásky. AmenLiteratura
Mutschlechner, N.: Lékař, který zvolil Boha. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1995