ct. Fortunatus Thanhäuser, OH

(1918 - 2005)

Bratr Fortunatus, křestním jménem Bernard, se narodil 27. února 1918 v Berlíně. Byl nejstarším ze tří dětí a své dětství a mládí prožil ve Volpersdorfu, malém městečku ve Slezku, dnešní městské části polského města Wolibórz. V roce 1935 byl přijat do noviciátu v klášteře milosrdných bratří v Breslau, dnešní Wroclawi.

První sliby složil v roce 1936, kvůli druhé světové válce však slavné sliby mohl složit až v roce 1946.

Do té doby se vyučil zdravotní sestrou a ošetřovatelem. Roku 1950 musel s dalšími německými bratry opustit Slezsko, které po válce připadlo Polsku, a odejít do Německa.

V následujících letech se stal důležitou postavou při vzniku a rozvoji rýnské řádové provincie, která se později začlenila do provincie bavorské. Jedním z misijních projektů rýnské provincie byla služba nemocným a chudým v Indii. Projektem zahájení činnosti v Indii byl pověřen br. Fortunatus ve svých 51 letech spolu s dalšími dvěma bratry. Díky jejich úsilí byla založena Nemocnice Milosrdných bratří Pratheeksha Bhavan v Kattappaně ve státě Kerala, dnes jednoho z nejdůležitějších zdravotních zařízení v regionu.

V roce 1977 přenechal správu nemocnice jednomu z bratří a sám se začal naplno věnovat dalšímu projektu stavby domu pro chudé, který se podařilo vybudovat v nemocničním areálu. Ve stejném roce pak založil řeholní společenství Milosrdných sester sv. Jana z Boha, které bylo diecézním biskupem uznáno v roce 1994 a dnes čítá 90 řeholních sester.

Bratr Fortunatus byl iniciátorem mnoha dalších akcí a programů pro ty nejchudší z chudých a položil základy činnosti dnešní indické řádové provincie. Už za svého života byl označován za „otce chudých“. Zemřel 21. listopadu 2005 ve věku 87 let.

22. listopadu 2014 byl v Kattappaně (Kerala, Indie) prohlášen za "služebníka Páně", díky tomu může být označován za ctihodného, což je další krok na cestě k jeho blahořečení.