Bl. Eustach Kugler, OH

(1867 - 1946)
památka 10. června

Narodil se 15. ledna 1867 v Neuhaus v diecézi Řezna a do řádu milosrdných bratří vstoupil 21. října 1895. Jako osobnost s hlubokým duchovním životem sloužil 20 let jako převor konventu a nemocnice v Řeznu a od roku 1925 až do své smrti 10. června 1946 jako provinciál bavorské provincie. Velmi si vážil svého povolání k hospitalitě a snažil se následovat příklad Krista soucitného a milosrdného. Trpělivě a s ohromujícím klidem snášel vyčerpávající výslechy gestapa v době nacistického Německa, stejně jako nesl utrpení vážného žaludečního onemocnění.

Jeho ostatky jsou uloženy v nemocniční kapli sv. Pia V., kterou sám nechal vybudovat. Blahořečen byl 4. října 2009.