Sv. Benedikt Menni, OH

(1841 - 1914)
památka 24. dubna

Angelo Ercole Menni se narodil v Miláně v roce 1841 a do řádu milosrdných bratří vstoupil ve svých 21 letech.

Po svém působení ve Francii byl v roce 1867 poslán do Španělska, kde měl obnovit činnost řádových zařízení. Zde spolu s několika staršími bratry z předrevoluční doby obnovil komunitu v hospitálu v Barceloně a zahájil formaci mladých bratří. Ti museli absolvovat noviciát ve Francii, ale vraceli se do Španělska. S příchodem bratří mohli být založené i další konventy a tak už v roce 1884 byla zřízena španělská provincie, v jejímž čele stál provinciál Benedikt Menni. V této funkci zůstal 18 let.

V roce 1911 byl zvolen generálním představeným řádu, načež se zasloužil o další rozšíření řádu do Portugalska a Ameriky.

Díky svému odhodlání a lásce k řeholnímu životu dokázal založit Kongregaci sester Nejsvětějšího srdce Ježíšova žijící stejnou spiritualitou jako milosrdní bratři.

V roce 1912 ze zdravotních důvodů z funkce generálního představeného odstoupil.

Byl člověkem, který na druhé působilo silným sebevědomím, bystrou myslí a charismatem. Zemřel 24. dubna roku 1914.

Dne 21. listopadu 1999 byl svatořečen papežem Janem Pavlem II.

Modlitba
Bože, ochránce maličkých a ponížených! Ty jsi umožnil svatému knězi Benediktu Menni svým slovem a službou ohlašovat radostnou zvěst Tvého miosrdenství. Na jeho přímluvu nám dej sílu, abychom podle vzoru světce Tebe nadevšechno milovali a neúnavně sloužili našim nemocným a chudým bratřím a sestrám. O to Tě prosíme skrze Krista, našho Pána. AmenLiteratura
Körbel, H.M.: Pečať kríža, Svätý Benedikt Menni. Lúč, Bratislava 1999