Sv. Jan Grande, OH

(1546 - 1600)
památka 3. června

Sv. Jan Grande se narodil ve městě Carmona (Sevillla, Španělsko) v roce 1546. Ve svých devatenácti letech si nechal dát přízvisko „Jan hříšník“ a přestěhoval se do Jerez de la Frontera, kde zasvětil svůj život Bohu ve službě péče o vězně, prostitutky, chudé a nevyléčitelně nemocné. Až později v roce 1574 vstoupil do řádu milosrdných bratří a zařízení, které sám vybudoval, začlenil k síti řádových nemocnic. Žil životem výjimečné hospitality jako milosrdný Samaritán, vždy byl připravený k osobní oběti a díky jeho duchu modlitby dostal přízvisko „mystik hospitality“. Následovalo ho mnoho mladých mužů, díky čemuž mohl vybudovat i další nemocnice. Arcibiskup Sevillský mu dal za úkol reformovat zdravotnický systém v Jerezu a jeho okolí, aby byli v péči upřednostnění lidé nejchudší. Jan položil svůj život v roce 1600 při poskytování péče lidem nakaženým morem.

Blahořečen byl papežem Piem IX. 13. listopadu 1853 a svatořečen 2. června 1996 papežem Janem Pavlem II. Byl prohlášen patronem diecéze Jerez de la Frontera a jeho ostatky jsou uctívány v kapli místní řádové nemocnice.

Modlitba
Dobrotivý Bože, který jsi dal tak velkou milost svému vyznavači svatému Janu Grande, že ve svém životě přijal plný té největší čistoty a lásky jméno a pokání hříšníka. Uděl milostivě, abychom na jeho přímluvu ustavičně podporovaní prostřednictvím jeho skutků pokory a milosrdenství našli v Tobě zalíbení ve všech našich skutcích pomocí čistého srdce, skrze Krista našeho Pána. AmenLiteratura

Bogar, B.: Milosrdní bratři. Praha 1934; str. 85-90