mučedníci španělští

památka 30. července

V roce 1539 založil svatý Jan z Boha v Granadě ve Španělsku řád milosrdných bratří. Od té doby se mnoho událo - dobrého i nepříjemného. U toho pozitivního můžeme stručně zmínit, že se řád uchoval v relativně dobrém stavu dodnes. U negativního je nutné zdůraznit (alespoň co se týká Španělska) utiskování řádu v letech 1798, 1835 a 1850 a především občanskou válku v letech 1936 až 1939.

Španělská občanská válka byla v mnoha ohledech negativem – politickým, hospodářským a společenským – a zemi na mnoho let rozvrátila. K tomuto kontextu se řadí také násilná smrt 95 bratří z hospitálského řádu svatého Jana z Boha.

Když v roce 1936 vypukla občanská válka, došlo z obou stran ke všeobecnému náboženskému pronásledování, jehož předurčenými oběťmi byli kněží a řeholníci. Ve strašné spirále nenávisti a násilí byli tito lidé nemilosrdně pronásledováni, mučeni a mnozí zavražděni.

Jednou z pronásledovaných skupin byli i milosrdní bratři. Pro pronásledovatele bylo maličkostí bratry vypátrat, zadržet, uvěznit a nakonec zabít.

Jako řádoví křesťané zasvěcení hospitalitě se totiž rozhodli zůstat po boku lidem jim svěřeným. Věrnost jejich poslání, zejména slibu hospitality, od nich vyžadovala, aby u nemocných setrvali i v případě ohrožení života, tento požadavek jim byl svatý.

Ačkoliv nejvyšší řádoví představení mnohým z nich vzhledem ke stále nebezpečnější situaci dali na výběr, ba dokonce jim radili, aby se vrátili zpět ke svým rodinám, rozhodli se jednotně, že zůstanou u nemocných. Tak bylo pro pronásledovatele velmi jednoduché je dopadnout. Byli zatčeni, když rozdávali večeři postiženým obyvatelům domovů v Ciempozuelos, Carabanchel Alto, Madridu, Malaze a Sant Boi v Barceloně. Byli zatčeni, když v Madridu, Barceloně, Valencii, Calafellu, Tarragoně a Manrese pečovali o ochrnuté, zmrzačené děti a děti trpící  osteomyelitidou a rachitidou (křivicí). Bratři jednali do poslední chvíle ve znamení víry, naděje a lásky. Zatímco byli popravováni, odpouštěli svým vrahům a dokazovali tímto pravdivost evangelia.

Po skončení občanské války zahájil řád první kroky k tomu, aby se u vedení církve vymohlo blahořečení bratří, kteří jako hrdinní mučedníci víry a hospitality obětovali své životy. Všichni byli zajedno v tom, že jsme jim toto dlužni. Pro urychlení procesu byli bratři rozděleni na dvě skupiny. První skupina, sestávající ze 71 bratří, byla blahořečena papežem Janem Pavlem II. dne 25. října 1992. Druhá skupina, sestávající z 24 bratří, byla blahořečena dne 13. října 2013 v Tarragoně. 95 milosrdných bratří podalo důkaz, že vítězství pravdy je vždy nakonec vítězstvím lásky.

Prolitá krev těchto bratří, a s nimi rovněž i krev mnoha dalších kněží a řeholníků, kteří byli tehdy zavražděni, nemá sloužit jen tomu, aby byl zachováván obdiv vůči tomuto upřímnému důkazu víry, ale má být také motivací, povzbuzením a pozváním k tomu, aby vzácné dějiny hospitality, která byla založena svatým Janem z Boha, pokračovaly v téže velkomyslnosti a s tímž nasazenímLiteratura
Chaverri, C.E.: 24 mučedníků hospitality. Milosrdní bratři, Brno 2013