TV Noe

tvnoeOd začátku udílení Cen Celestýna Opitze neustále zdůrazňujeme, že hospitalita je velice široká, pomoci druhému člověku je možné mnoha různými způsoby. Na poli hospitality tak sice netradičním způsobem působí a velkou službu poskytuje i televize Noe.
Proč zrovna TV Noe? Představme si, jako by byla člověkem… Pracuje jak s mladými, tak se starými lidmi. Rád navštěvuje nemocné a staré lidi v léčebnách a domovech důchodců, či osamocené. Vytváří jim přátelské prostředí a zůstává s nimi tak dlouho, jak si jen oni přejí. Pracuje na podkladech evangelia. Spolupracuje s ostatními církvemi a neziskovými organizacemi. Přestože je v jeho branži mnoho kolegů zabývajících se podobnou aktivitou, on je však tím jediným, který z pozice své odbornosti v naší zemi působí na základě křesťanských morálních hodnot. Pro hodně lidí se stává partnerem, který vždy potěší a povzbudí. Proto mu i mnoho lidí vyjadřuje svou podporu. Je neúnavný, dokáže pracovat ve dne i v noci. Je přímo zapojen do aktuálního dění církve, aby pak mohl vyprávět o každém dni. Při setkání s ním přináší radost, modlitbu a hlavně na každého má dostatek času.
Když nás Kristus nabádá k tomu, abychom sloužili druhým, nemusí to znamenat jen bezprostřední setkání a nastavená ruka. Pomoci druhým znamená i být příkladem, žít a pracovat v duchu morálních hodnot, zkrátka, jak nás učil sv. Jan z Boha, dělat dobro a dělat ho dobře. A jsme přesvědčeni, že TV Noe dobro skutečně dělá a dělá ho velice dobře.