S.M. Benedikta Vojtěška Bartoňová

bartonovaPři setkání s laureátkou je zcela zjevný dar od Boha, který jí byl dán, a to dar komunikace a hospitality. To, co dostala a dostává od Pána, dokáže předávat druhým. Stará se o staré členy své rodiny. Své síly též dává těm, kteří směřují ke konci svého života a potřebují zdravotní pomoc. Vedle ošetřovatelství nabízí především psychickou podporu. Její pomoc zasahuje i do rodin a mezi blízké nemocných, o které se stará. Pro každého má to pravé slovo. Nedělí lidi na věřící či nevěřící, ale svým životem ukazuje tu pravou cestu k Bohu. Svým příkladem již přivedla mnoho lidí ke svátostem.