MUDr. Milan Zbořil

zborilLékař, internista – angažoval se v tichosti pro církev a ve veřejném životě. Byl osobním lékařem 4 biskupů. V době komunismu dojížděl neohroženě za mnoha kněžími, léčil je, podporoval a pomáhal jim všemožným způsobem. Po úmrtí kardinála Trochty, kdy StB chtěla tělo kardinála odvézt na neznámé místo a tak zabránit veřejnému pohřbu, zorganizoval rychlý převoz těla do Prahy a tím ho uchránil, aby veřejný pohřeb mohl být zorganizován. Za svůj celoživotní postoj nesl důsledky, které postihly i jeho lékařskou kariéru. Ještě dnes však slouží ve svém vysokém věku díky svým bohatým zkušenostem pacientům v městské nemocnici v Litoměřicích. Svým laskavým a nezištným přístupem k pacientům je příkladem mladým lékařům, zdravotnímu personálu a celé společnosti. V roce 2011 získal od papeže Benedikta XVI. „Řád sv. Řehoře Velikého“ za svoji obětavou práci lékaře.
Cena Celestýna Opitze mu byla udělena za odvahu a obětavost v lékařském povolání.