Milosrdní bratři a spolupracovníci, kteří zemřeli v boji s ebolou

ebolaMimořádná Cena Celestýna Opitze byla udělena osobnostem, kteří svým přístupem k lidem v těžké nouzi daleko překročili hranice vztahu a lásky k bližnímu. Sedmnáct zaměstnanců těchto nemocnic od ředitele, přes zdravotní personál až po studentku zdravotní školy se staralo o hospitalizované pacienty v době, kdy západní Afrika čelila sílící epidemii eboly. Přes téměř stoprocentní jistotu nákazy zůstali u nemocných až do poslední chvíle. Kéž jsou nám všem příkladem a kéž je i Bůh přijme pro jejich zásluhy do svého království.