Mgr. Václav Polášek

polasekNarodil se ve Frýdku-Místku. Po studiu na gymnáziu v Praze se stal vedoucím studovny ve státní pedagogické knihovně Jana Amose Komenského. Ve svých 27 letech začal orientovat své aktivity a celý svůj život na pomoc zdravotně postiženým lidem. Záběr jeho práce zasahuje do všech oblastí lidského života. Založil sportovní oddíl v pražské Slavii, pořádal mezinárodní soutěže hudebníků a skladatelů a světový kongres esperantistů. To vše pro nevidomé. Od roku 1990 byl statutárním představitelem asociace nevidomých a slabozrakých v ČSFR. Jedna z jeho stěžejních činností byla sjednocení hnutí nevidomých v ČR do dnešní Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), kde je od roku 2012 prezidentem. Poslední dva roky je též členem pacientské rady Ministerstva zdravotnictví ČR a od letošního roku členem vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením. Toto je pouze malý výčet jeho aktivit. On sám je od mládí téměř nevidomý a věnoval svůj život těm, kteří jsou kvůli svým zdravotním postižením vyčleňováni ze společnosti.