Marie Ovesná

ovesnaLaureátka se narodila ve Valašských Kloboukách. Pochází ze sedmi dětí a vedle vlastních sourozenců měla doma ještě sestřičku, kterou její rodiče přijali do pěstounské péče. Dnes žije s manželem, který pracuje jako hasič, na Zlínsku, kde spolu vychovávají devět dětí. Mezi sedm sourozenců se nádherně začlenila dvě děvčata v pěstounské péči. Věkový rozptyl dětí je od dvou do dvaceti let. Nedílnou součástí této rodiny je babička, se kterou sdílí společnou domácnost. Babička, maminka otce rodiny, která má nyní 83 let, onemocněla Alzheimerovou nemocí asi v roce 2009 a díky laureátce se dokázala celá rodina dostat do režimu, který nikoho neomezuje, nesvazuje a přitom je velmi výhodným i pro babičku. Pravidelné podávání stravy, vycházky,  osezení na zahradě a jiné aktivity bravurně zvládají i ti nejmenší. Rodina je velmi aktivní ve farnosti - chlapci ministrují, děvčata zpívají a jsou hybnou pákou v duchovních aktivitách. Vždycky je ale někdo, kdo zrovna slouží u babičky. Jak připomínají lidé žijící v jejich okolí, z celé rodiny číší láska, úcta a obětavost pro druhé. Marie Ovesná byla nominována za to, že dokázala celou rodinu strhnout ku pomoci druhým a sobě navzájem.