JUDr. Michal Tinák

tinakza příkladné vedení a správu projektů řádu milosrdných bratří na Slovensku, zvláště pak Univerzitní nemocnice Milosrdných bratří v Bratislavě či Domova sv. Jana z Boha poskytující útočiště a pomoc lidem bez domova