Vizovice

Nemocnice Milosrdných bratří

pod ochranou Panny Marie, Matky Dobré Rady


Nemocnice je církevní nestátní zdravotnické zařízení (po revoluci v roce 1989 první znovuobnovená církevní nemocnice), jejímž zřizovatelem je řád milosrdných bratří se sídlem v Brně. Sídlí v historické budově z roku 1781. Hraběnka z Blümegenu založila Konvent Panny Marie, Matky dobré rady a povolala čtyři řádové bratry, aby poskytovali útočiště nemocným a chudým a udržovali konvent v dobrém stavu.

V roce 1948 byl majetek řádu násilně zabaven státem. Budova pak sloužila až do roku 1992 jako plicní oddělení Baťovy nemocnice. V rámci restitucí církevního majetku zažádal řád milosrdných bratří o navrácení objektu. Historie nemocnice pokračuje rokem 1993 s nástupem milosrdných bratří a jejich obnovenou činností nejprve v bezplatném pronájmu Baťovy nemocnice a v roce 1996 byla budova vrácena zpět do vlastnictví řádu.

Po převzetí nemocnice řádem bylo nutno provést mnoho náročných rekonstrukčních prací: generální rekonstrukci vytápění, stravovacího provozu, prádelny, lékárny, fasády včetně oken, zahrady do parkové úpravy, rekonstrukce lůžkového a jídelního výtahu. To vše za využití grantů, větších i menších sponzorů a státní finanční podpory regenerace městských památkových rezervací a zón (budova se řadí mezi kulturní památky města).

NMB Vizovice poskytuje lůžkovou následnou péči. Má celkem 65 elektrických polohovatelných lůžek, která dovolují zdravotnickému personálu snadnější manipulaci s ležícím pacientem. Ke zkvalitnění péče o pacienty hospitalizované i ambulantní bylo vybudováno rehabilitační a RTG pracoviště s moderními přístroji a pomůckami, ultrazvuk a interní ambulance. Na pracovišti biochemické a hematologické laboratoře je nyní odběrové místo. Nadále zde provádíme odběry krve a zajišťujeme jejich vyšetření nebo odeslání na další pracoviště.

NMB poskytuje první pomoc všem občanům Vizovic i přilehlého okolí a to v každou denní i noční hodinu.

Nemocní jsou přijímáni na základě doporučení ošetřujícího lékaře. K hospitalizaci jsou indikováni pacienti také z oddělení interních, chirurgických, ortopedických, neurologických a jiných, pokud jejich zdravotní stav již nevyžaduje pobyt na akutním lůžku, ale vyžaduje doléčení se stálou lékařskou péčí. Cílem léčebné a ošetřovatelské péče je zlepšení sebeobsluhy a mobility v základních denních činnostech, zmírnění obtíží a docílení stabilizace zdravotního stavu. Během hospitalizace se zajímáme i o sociální zázemí nemocného, abychom věděli, jak o něj bude postaráno po propuštění. S rodinou řešíme vhodné pomůcky k usnadnění mobility a polohování, sebeobsluhy, a pomůcky k prevenci dekubitů. Spolupracujeme se sociálními zařízeními a s domovy pro seniory. O spokojený pobyt pacientů se stará 80 zaměstnanců, z toho 4 lékaři, 26 zdravotních sester a 9 ošetřovatelek.

Nemocnice úzce spolupracuje s vizovickou farností, v nemocniční kapli Panny Marie Dobré rady se konají 1x týdně mše svaté, nepřetržitě jsou klientům poskytovány duchovní služby. Nemocným a jejich příbuzným je také zajištěna pastorační péče kaplany, kteří jsou součástí ošetřovatelského týmu.

Smyslem činnosti nemocnice je tedy naplňovat odkaz sv. Jana z Boha, zakladatele řádu milosrdných bratří, a to poskytovat kvalitní lékařskou péči na odborné úrovni a především perfektní ošetřovatelskou a rehabilitační péči, osobní a lidský přístup k pacientům.

Zřizovatelem je Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří se sídlem v Brně, Vídeňská 7.

KONTAKTY

Adresa: Nemocnice Milosrdných bratří, Zlínská 467, 763 12 VIZOVICE
Tel: 577 005 812, 577 005 826     
Tel/fax: 577 005 827

Web: www.nmbvizovice.cz
e-mail: info@nmbvizovice.cz

Návštevní doba

Nepřetržitá, vzhledem k provozu doporučujeme mezi 14 a 18 hod. Během návštěvy je možno své blízké za příznivého počasí vzít do zahrady, k jezírku.

 

NMB VizoviceNMB VizoviceNMB Vizovicekolektiv rehabilitaceNMB VizoviceNMB Vizovice - kuchyněkaple Panny Marie, Matky Dobré RadyNMB VizoviceNMB Vizovice