Letovice

Konvent a kostel sv. Václava

Roku 1750 se Jindřich Kajetán baron z Blümegen, majitel panství v Letovicích a Malé Slatince, rozhodl založit na svých pozemcích klášter s nemocnící a svěřit jej řádu milosrdných bratří.

Do Letovic byl P. provinciálem z Vídně poslán R. Fr. Longinus Traub, který sám vypracoval všechny plány pro stavbu a také ji řídil. Za ním byl pak poslán R. Fr. Bernard Hötzel, který hned od počátku léčil nemocné a založil zde první lékárnu.

Po položení základního kamene roku 1751 začala stavba kostelem, pak budovou konventu s lékárnou, dále traktem kuchyně a refektáře a nakonec nemocničním křídlem. Uprostřed čtyř traktů klášterního komplexu tak vznikl čtvercový dvůr se studnou.

Kostel s konventem byl na přání zakladatele zasvěcen sv. Václavu. Pod kostelem byla vybudována hrobka pro rodinu majitele panství a  její nástupce. Zde se také pohřbívali řeholní bratři, kteří v konventu zemřeli. Prvním pohřbeným do hrobky byl sám stavitel kláštera R. Fr. Longinus Traub, který zemřel roku 1781.

Stavba nemocnice byla ukončena v roce 1784, kdy byl přijat na léčení první pacient. Nemocnice byla zpočátku jen pro 6 pacientů, později se však počet lůžek rozrostl.

V té době již byla v provozu v budově konventu lékárna, která je známá zajímavou stropní malbou, biblickými výjevy na stěnách a barokním nábytkem. V roce 1934 byl provoz lékárny přestěhován do budovy na letovickém náměstí, kde je dodnes. V dobách válečných sloužila nemocnice úplně, nebo zčásti jako lazaret. Když v roce 1927 byli z Brna do Letovic posíláni invalidní starci a jinak postižení chovanci, prostory zdaleka nestačily, a tak bylo v roce 1928 vybudováno druhé patro jako nadstavba nad jižním traktem nemocnice a nad východním křídlem kláštera. Zde byl umístěn chorobinec pro další přísun chovanců z Brna.

V roce 1949 byla nemocnice včetně budovy konventu i kostela zestátněna a bratři se museli bránit vystěhování. Po roce 1968 se podařilo ze zestátnění vyjmout kostel. Dnes je klášter milosrdných bratří ve správě Jihomoravského kraje a slouží jako léčebna dlouhodobě nemocných.

Milosrdní bratři zde žili od roku 1750 bez přestávky, a to i v době komunismu. V roce 2017 museli konvent poslední bratři opustit. Dnes všichni čeští a moravští bratři žijí a působí v Brně.

Lékárna Milosrdných bratří

Lékárenství patří k základním činnostem milosrdných bratří. V tomto oboru si získal mnoho prvenství a zásluh, a dodnes poskytuje služby nejvyšších standardů. V historii milosrdní bratři byli proslavení výrobou bylinných likérů či čajových směsí. Dodnes se především polští bratři specializují na práci s bylinami a dokazují, že čistě přírodní látky jsou skutečně nejúčinnější v léčbě mnoha nemocí a zdravotních problémů. Díky ohromné síti lékáren, kterou řád provozuje po celém světě, je zaručena nejvyšší kvalita dle aktuálních trendů a potřeb.

Nemocnice Milosrdných bratří

Nemocnici založili milosrdní bratři v půlce 18. století, vždy zde byli nemocní ošetřování v duchu hospitality sv. Jana z Boha. V padesátých letech minulého století nemocnici převzal Jihomoravský kraj, který ji provozuje a vlastní dodnes. Je zde zřízena léčebna dlouhodobě nemocných. Milosrdní bratři v historickém objektu mají pouze kostel sv. Václava. Nemocnici provozuje Jihomoravský kraj.

LetoviceLékárna Letovicemilosrdní bratřiLékárna LetoviceNemocnice Milosrdných bratří LetoviceLetovice - krypta