Cena Celestýna Opitze 2013

9. 12. 2013 | Praha, Řád a křesťanský svět

V pondělí 2. prosince byly předány Ceny Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné dvěma laureátům. Oceněni byli dva laureáti, kteří svým životem naplňují odkaz sv. Jana z Boha v křesťanské péči o nemocné a potřebné.


Alexandr Kálnoky, hrabě a poslední majitel panství v Letovicích, žije v Austrálii. Po revoluci však pravidelně dojížděl do České republiky, aby zde bojoval o majetky, které jeho rodině byly zabaveny v době komunismu. Jeho život nebyl lehký, prošel mnohými obtížemi a zažil velké nespravedlnosti. Přesto však nikdy neztratil víru v potřebu konat dobro a dělat ho dobře. Jeho rodina od roku 1750 iniciovala a podporovala činnost milosrdných bratří v Letovicích – založila místní klášter a nemocnici. Po revoluci, i když nic z toho nebylo vráceno původnímu majiteli, dbal na to, aby lidem v letovické nemocnici milosrdných bratří byla poskytována co nejlepší zdravotnická péče dle hodnot, na kterých byla starost jeho rodiny založená celá staletí. Milosrdné bratry morálně podporoval a pomáhal jim v obnově působení řádu po revoluci. Cena je tak symbolicky předána celému rodu Kálnoky.

Kvůli pokročilému věku si již nemohl cenu převzít osobně, proto za něj cenu přebíral jeho dlouholetý přítel hrabě Hugo Mensdorff-Pouilly.

MUDr. Milan Zbořil, druhý laureát, celý život slouží jako lékař nejen litoměřických biskupů, ale i mnoha kněží z celé republiky, a to především v době komunismu. Dodnes pracuje v litoměřické městské nemocnici na interním oddělení. Během svého života zažil mnoho zvláštních a mnohdy nebezpečných situací. Díky jeho odvaze se podařilo ochránit ostatky kardinála Trochty, které StB, chtěla schovat ze strachu z možných manifestací na veřejném pohřbu, ten tak nakonec mohl proběhnout. Svým laskavým a nezištným přístupem k pacientům je příkladem mladým lékařům, zdravotnímu personálu a celé společnosti. V roce 2011 získal od papeže Benedikta XVI. „Řád sv. Řehoře Velikého“ za svoji obětavou práci lékaře.   

* * *

Více informací o laureátech naleznete v tiskové zprávě.

Slavnostní koncert, který připravil koncertní mistr České Filharmonie, houslista Josef Špaček, se zúčastnilo několik významných hostů. Byli mezi nimi Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Michael Slavík, generální vikář pražské arcidiecéze, nebo MUDr. Karel Cvachovec, předseda české společnosti anesteziologů. Na koncertě byli zástupci institucí, které s řádem milosrdných bratří spolupracují – Hospice Dobrého Pastýře, Nemocnice Na Františku, Nemocnic Milosrdných bratří v Brně a Vizovicích, Konfederace politických vězňů či Památníku internace v Králíkách, a mnoha dalších. Celý koncert v živém přenosu vysílala TV Noe, která jej bude vysílat v několika reprízách. O vysílání více v kalendáři akcí.

Lidí, kteří by si zasloužili veřejné uznání za svoji práci s nemocnými či jinak potřebnými, je ve společnosti mnoho. Komise v letošním roce proto oslovila širokou veřejnost, aby lidé, pokud ví o někom takovém, komisi informovali a přihlásili tak potenciální laureáty do nominačního řízení.

vp    

Přílohy:

Cena Celestýna Opitze 2013

foto: Tomáš Skácel