Nominace kandidáta CCO

Nominovat je možné osobu či instituci, jejíž práci lze považovat za příkladnou v péči o nemocné či jakkoli jinak potřebné - tedy v oblastech zdravotnictví, sociálních služeb, duchovní služby, ale i jakékoli jiné služby, kterou lze považovat za službu lidem či společnosti.

Nyní probíhají nominace kandidátů ocenění pro rok 2020.

Nominovat je možné do konce dubna 2020 vyplněním formuláře nebo odesláním emailu na info@milosrdni.cz, zavolat můžete do našeho brněnského kláštera na číslo 543 165 319, anebo nám nominaci můžete poslat klasickou poštou na adresu: Klášter milosrdných bratří, Vídeňská 7, 639 00 Brno.

Za všechny nominace děkujeme!

 

 

Navrhovatel

Prosíme o uvedení Vašeho jména a kontaktu, abychom s Vámi mohli zahájit proces nominace kandidáta Ceny Celestýna Opitze. Vaše jméno může zůstat utajeno, nikde nebude zveřejněno.

email, telefon, ...

 

 

Kandidát Ceny Celestýna Opitze

Zde, prosíme, uveďte plné jméno Vámi navrhovaného kandidáta se stručným popisem činnosti, za kterou je na ocenění navrhován (oblast zdravotnictví a sociálních služeb). 

nepovinné

123456