Přijímáme nominace na udělení Cen Celestýna Opitze

Přijímáme nominace na udělení Cen Celestýna Opitze
16. 5. 2022 | Řád a křesťanský svět

Již 13. ročník Cen Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné se letos chystáme udílet v sobotu 1. října v kostele sv. Šimona a Judy u nemocnice na Františku v Praze a v živém přenosu na TV Noe. Rádi bychom vyzvali veřejnost, aby nám zaslala své nominace na udělení ceny.

Cena Celestýna Opitze symbolizuje poděkování našeho řádu, a potažmo celé společnosti, za příklad v poskytování péče nemocným, chudým a všem jakkoliv potřebným. Laureátem se může stát kdokoliv, jednotlivci či organizace; žádný limit není v náboženském či společenském postavení, cena dokonce není vázána pouze na české prostředí.

Protože takoví lidé často pracují mimo pozornost médií či široké veřejnosti, jsme vděční každému, kdo nám zprostředkuje příběh ze svého okolí, který si zaslouží pozornost a toto alespoň symbolické uznání.

Své nominace nám můžete posílat na email vit.pospichal@milosrdni.cz. Za všechny příběhy předem mnohokrát děkujeme!