Slavné sliby br. Lukáše

V sobotu 25. 3. 2017 složil své slavné sliby do rukou provinciála rakouské provincie milosrdný bratr a lékař Br. Lukáš Jiří Ryneš, OH.

Do řeholního života ve službě bližním mu přejem mnoho sil, vytrvalosti a radosti, milostí a požehnání od Pána a ochranu Panny Marie, Matky Dobré Rady!