Pohřeb P. Vojtěcha Málka

foto: Tomáš Skácel

Kamerun box2