Paměť řádu 2013

foto: Tomáš Skácel, Vít Pospíchal

Kamerun box2