Zemřel Mons. Jan Kutáč

Zemřel Mons. Jan Kutáč
26. 7. 2012 | Vizovice

V sobotu 14. července 2012 po dlouhé a náročné nemoci ve věku 70 let zemřel Mons. Jan Kutáč, farář ve Vizovicích, kde náš řád provozuje vlastní nemocnici. Během svého působení ve Vizovocích věnoval mnoho pozornosti nemocným v naší nemocnici a i přes velké obtíže své nemoci tyto nemocné nikdy neopouštěl.

Mons. Jan Kutáč se narodil 28. ledna 1942 v Lubině. Kněžský seminář studoval současně s P. Vojtěchem Málkem, našim řádovým bratrem, v litoměřickém semináři. Kněžské svěcení přijal v Brně dne 5. července 1971. Během svého působení vystřídal velké množství farností v několika diecézích, měl tak možnost přímo působit na velké množství lidí. Od roku 1987 byl spirituálem kněžského semináře v Litoměřicích. Mezi lety 1993 a 1995 byl sekretářem olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. Od roku1995 byl farářem postupně ve Valašských Kloboucích, v Praze - Vinoři, a nakonec od roku 2006 ve Vizovicích.

zleva br. Donatus Forkan, generální představený milosrdných bratří, P. Jan Kutáč a br. Martin MacekBěhem svého působení ve farnosti strávil mnoho času v naší nemocnici, kde navštěvoval nemocné a poskytoval neocenitelné duchovní služby. V roce 2010 byl za svou obětavou kněžskou službu papežem
Benediktem XVI. oceněn čestným titulem kaplana Jeho Svatosti - monsignor.

Náš řád si nesmírně váží jeho pomoci budovat dobré prostředí v Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích, kde mezi nemocnými strávil mnoho času, a i v době, kdy trpěl ve své nemoci, nemocné a všechny potřebné ve Vizovicích nikdy neopouštěl a dodával jim sílu a vůli do života.