Vracíme brněnskému svatostánku lesk

Vracíme brněnskému svatostánku lesk
1. 11. 2018 | Brno

Památky, které nám naši předci zanechali, jsou ohromným darem, ale především závazkem. Je možné v jejich kompozici, řemeslném zpracování a uměleckém vjemu jako takovém spatřit touhu oslavovat Boha tímto dílem lidských rukou. Církvi se zachovaly nádherné kostely, sochy, obrazy… všechno to jsou úžasné věci, ale vyžadují péči.

Po mnoha letech zvažování jsme se odhodlali k restaurování barokního svatostánku v brněnském kostele sv. Leopolda. Řemeslníci z dílny S:Lukas paní Jany Severinové tak začali svatostánek čistit a přezlacovat během letošního jara a práce trvaly do podzimu. Mistrovské dílo od autora Ondřeje Schweigela totiž během posledních 250 let prošlo vícero opravami. Mnohé z nich však nebyly příliš zdařilé, a tak naším dnešním záměrem bylo vrátit svatostánek do původního stavu. Bylo třeba odstranit barevné a metalické nátěry, které překrývaly prvky zlaté, některé ulomené části bylo třeba vyřezat či domodelovat, a dřevo, ze kterého je svatostánek vyrobený, bylo třeba ošetřit, aby bylo odolné vůči škůdcům a jiným nepříznivým vlivům.  

Svatostánek byl dokončen a slavnostně odhalen na svátek sv. Leopolda, patrona kostela, 16. listopadu. Projekt financoval náš řád z vlastních zdrojů za významné podpory státu, Jihomoravského kraje, ale i mnoha drobných dárců. Za odpornou pomoc vděčíme i městu Brnu.

bar.ces.pozjmk-logo2016