Spergerův spolek a valtické varhany

Spergerův spolek a valtické varhany
20. 1. 2014 | Valtice
Valtické varhany jsou velmi kvalitním nástrojem, avšak během více jak 100 let od svého vzniku neprošly větší opravou. Dnes jsou tak ve skutečně špatném stavu a kompletní rekonstrukce je nutná. K její realizaci vzniklo občanské sdružení Spergerův spolek.


Občanské sdružení Spergerův spolek si klade za cíl především sehnat na rekonstrukci prostředky. Rekonstrukce je vyčíslena na zhruba 1 milion korun. Sdružení proto připravilo řadu projektů, které k tomu mají sloužit. Vedle organizace koncertů a jiných kulturních akcí je to koordinace tzv. adopce píšťal.

Každý, kdo by chtěl k rekonstrukci varhan přispět, se může stát „patronem“ nějaké píšťaly. Zájemce si může vybrat konkrétní píšťalu například dle jejího charakteru. Vedle darovacího certifikátu budou patroni uvedeni na seznamu dárců, který bude vložen do vorhan pro budoucí generace.

Případní zájemci mohou kontaktovat přímo zástupce Spergerova spolku, Tomáše Kollára.

Valtické varhany

Varhany valtického klášterního kostela patří mezi kvalitní předválečné nástroje s romantickou dispozicí. Roku 1911 je postavila dílna Františka Čápka a Maxmiliána Zachystala v Křemši nad Dyjí jako nový opus do historické skříně. Ta je bohatě zdobená, a je rozdělena do dvou hlavních skříní a pozitivu v zábradlí kruchty. Pozitiv je dnes již neobsazený, jeho vzdušnice rovněž není dochována. Samotné varhany mají dvanáct rejstříků, které jsou rozděleny do dvou manuálů a pedálu.