Sochy zpátky před kostelem

Sochy zpátky před kostelem
19. 5. 2016 | Brno

Návštěvníkům konventního kostela sv. Leopolda v Brně ani náhodným kolemjdoucím po ulici Vídeňské v Brně jistě neuniklo znovuosazení zrekonstruované sochařské výzdoby průčelí tohoto pozdně barokního kostela.

Jedná se o trojici soch z 18. století – při pohledu zleva jsou to sv. Jan Nepomucký od neznámého autora, sousoší Piety sochaře O. Schweigela a socha sv. Jana z Boha od J. A. Nesmanna. Tyto sochy byly na své dnešní místo přeneseny teprve po II. světové válce, a to z nedalekého tzv. Dlouhého mostu přes Svratku. Čtvrtá socha, která původně také stála před kostelem, socha Krista - Ecce homo od J. Ch. Pröbstela, však musela být umístěna do interiéru Sálu Milosrdných bratří z důvodů snahy o její ochrany, neboť by pro ni povětrnostní podmínky před kostelem mohly být materiálově degradační.

Konvent přistoupil k rekonstrukci všech čtyř soch včetně jejich podstavců na základě odborného posudku akademického sochaře a restaurátora pana Martina Kovaříka v roce 2014 a odborně byly všechny zrestaurovány pod vedením akademické sochařky MgA. Radky Levínské.

Projekt byl financován z vlastních zdrojů řádu milosrdných bratří spolu s finanční podporou Jihomoravského kraje.

Kamerun box2