Restaurace fresek v Prostějově

Restaurace fresek v Prostějově
25. 7. 2013 | Prostějov
V prostějovském kostele milosrdných bratří sv. Jana Nepomuckého pokračují restaurátorské práce freskové výzdoby, která patří k unikátům sakrálního umění na našem území.


Díky podpoře a finanční pomoci Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a města Prostějov se našemu řádu daří pokračovat v restaurátorských pracích v klášterním kostele sv. Jana Nepomuckého v Prostějově. Kostel byl vždy označován za jeden z nejkrásnějších kostelů milosrdných bratří. Br. Benedikt Bogár, OH, autor publikace mapující historii působení milosrdných bratří v původní germánské provincii, o něm hovoří, jako o kostele, který svou krásou převyšoval všechny ostatní kostely milosrdných bratří ve Střední Evropě.

Unikátní fresková výzdoba spolu s dalším mobiliářem kostela dokládají kvality malířského a sochařského umění F. A. Sebastiniho, který byl k této práci povolán milosrdnými bratry spolu s rodinou Liechtenstein, která klášter založila.

Práce na freskové výzdobě se pomalu chýlí ke konci, po jejich dokončení budou práce pokračovat na mobiliáři a dalším vybavení a výzdobě kostela. Bez podpory zmiňovaných institucí a dalších podporovatelů a dárců by tyto opravy nemohly proběhnout. Za jakoukoli pomoc je náš řád skutečně velice vděčný!

Jsme přesvědčeni, že v nejbližších letech se podaří kostel celkově restaurovat a bude tak moci nadále sloužit lidem - ať už historikům, kteří zkoumají uměleckou hodnotu zmiňovaných památek, tak, a to především, věřícím, kteří v kráse prostoru budou moci zahlédnout kousek Boží milosti a velikosti a načerpat síly a pokoj do práce všedních dní.

vp

  

Přílohy:

Prostějov