Památka roku 2018

Památka roku 2018
8. 4. 2019 | Brno

Dostalo se nám velké cti báječného ocenění v soutěži o Památku roku 2018! V kategorii malých památek, tj. obnova do 2 mil. korun, byl vítězem pro Jihomoravský kraj vyhlášen svatostánek v kostele sv. Leopolda v Brně, na jehož restaurování jsme pracovali téměř celý minulý rok.

Děkujeme Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska!

2019-Památka roku - svatostánek – web