V kostele sv. Leopolda v Brně obnovujeme v omezeném režimu mše svaté

V kostele sv. Leopolda v Brně obnovujeme v omezeném režimu mše svaté
7. 5. 2020 | Brno, Řád a křesťanský svět, Život a zdraví

Po mnoha týdnech zákazu shromažďování, a tedy i veřejných bohoslužeb, vláda ČR mnohá opatření uvolnila a věřící se tak mohou ke společné bohoslužbě za určitých podmínek setkat. Stále však platí řada důležitých bezpečnostních opatření. Pořad bohoslužeb v našem brněnském kostele sv. Leopolda a opatření jsou od 11. 5. do odvolání následující:

pondělí - 18:00
úterý - 8:00
středa - 8:00
čtvrtek - 8:00
pátek - 8:00 (přednostně pro věřící ve věku 65+)
sobota - 8:00 (přednostně pro rodiny s dětmi)
neděle - mše svaté nejsou
 

Důležité informace a bezpečnostní opatření!

 
- v kapli sv. Richarda v NMB mše svaté do odvolání nejsou
- nedělní mše svaté nebudou zatím do konce května
- prosíme, aby páteční mši svatou v 8:00 využili především lidé ve věku 65+
- sobotní mše svatá v 8:00 je určena přednostně pro rodiny s dětmi
- do kostela bude každý vpuštěn pouze s rouškou, kterou musí mít během celé mše svaté (kromě sv. přijímání)
- při příchodu do kostela a před sv. přijímáním jsou věřící povinni dezinfikovat si ruce u nainstalovaných stojanů s dezinfekcí
- v kostele musí věřící zachovávat minimální rozestupy 2 m v lavicích (s výjimkou rodin)
- svaté přijímání se podává pouze na ruku
- kostel bude před každou mší sv. otevřen 15 min. a po skončení uzavřen
- společné modlitby růžence v kostele nebudou
- sv. zpověď je možná po domluvě s P. Janem pouze po mši svaté
- s jakýmikoliv dotazy se obracejte přímo na:
převor br. Martin Macek, 608 745 700, prevor@milosrdni.cz