Nemocniční pokoje pro kněze

Nemocniční pokoje pro kněze
7. 5. 2015 | Brno

Ve středu 6. května 2015 byl představitelům biskupství brněnského představen projekt zvláštních pokojů v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně, které budou sloužit přednostně kněžím během jejich hospitalizace.

Projekt je realizován v rámci spolupráce řádu milosrdných bratří, Nemocnice Milosrdných bratří v Brně a organizace Cesta 121, která se problematice poskytování zdravotní péče nemocným kněžím aktivně věnuje, a která projekt iniciovala.

„Vycházíme z toho, že všichni máme nějaké rodiny, někdo nám vždycky přinese banány nebo pomeranče, když jsme nemocní. Ti kněží jsou na tom v tomto ohledu o trošku hůře. Takže jsme se s milosrdnými bratry v Brně domluvili, že bychom jim tady vytvořili zázemí, kde by se mohli cítit dobře, aby se jim dobře léčilo a pak se zase mohli vrátit zpět do svých farností fit a mohli nám zase sloužit“, k projektu řekl předseda Cesty 121 a zároveň šéfredaktor Katolického týdeníku Antonín Randa.

„Vychází to z našeho slibu, ze slibu hospitality. Toho kněze vidíme opravdu jako rizikovou skupinu. On je opravdu sám. Když je na faře a má farskou hospodyni, tak je o něj ještě postaráno, ale když je v nemocnici, tak je sám a my mu chceme vytvořit takové prostředí, aby sám nebyl“, dodal představený řádu br. Martin Macek s tím, že pro kněze může být dobré i vědomí, že v areálu nemocnice sídlí komunita řeholníků a má tak nablízku lidi, se kterými může tvořit společenství.

V současnosti jsou tedy v NMB Brno k dispozici dva nadstandardní pokoje (jeden na chirurgii a druhý na LDN, další je plánován na interním oddělení), které jsou k dispozici jakýmkoli pacientům. Avšak v případě přijetí kněze k hospitalizaci, a pokud sám o tuto službu požádá, bude umístěn právě do těchto pokojů. Tam budou mít kněží soukromí jak pro přijímání návštěv, tak pro modlitbu anebo sloužení mše svaté.

Poplatek za nadstandardní službu bude hrazen organizací Cesta 121, která má službu nemocným kněžím ve svém poslání. V České republice je projekt zatím ojedinělý, avšak věříme, že se ho podaří rozšířit i do dalších míst republiky i do jiných nemocnic.

Přílohy:

Nemocniční pokoje pro kněze Nemocnice Milosrdných bratří Brno

Kamerun box2