Milosrdní bratři a boj s koronavirem - informace ze světa

26. 3. 2020 | Řád a křesťanský svět

Koronavirus už zdaleka není problém jenom některých států, ale celého světa. Problém v jedné části světa se stal problémem nás všech a je třeba držet za jeden provaz. Sami teď v Česku čelíme vyhlídkám na budoucí dny a týdny s velkými obavami, žijeme v přísných bezpečnostních opatřeních a omezeních. Ve srovnání se situací, která panuje v jiných státech světa je u nás však situace relativně klidná.

Protože náš řád působí celosvětově, naše zařízení jsou sama v první linii boje s nákazou COVID-19. Od našich bratří se k nám dostávají informace, jak situace v jednotlivých státech vypadá. Nabízíme jednoduchý přehled.

Itálie

Nejhorší situace je pro náš řád zatím ve dvou státech – v Itálii a ve Španělsku. V Itálii se nákaze zatím podařilo všem milosrdným bratřím vyhnout, nakaženo je však mnoho spolupracovníků, podle současných informací stovky zdravotníků a dalšího personálu našich nemocnic. Nejhorší situace v Erbě na severu Itálie a v naší nemocnici na Tiberském ostrově v Římě, kde je nakažen téměř celý personál, a která patří k nejdůležitějším zdravotním zařízením ve městě. Jednak svojí polohou v samém centru města, ale třeba i díky své porodnici, kde se ročně rodí na 2500 dětí. Běžné zdravotnictví tedy musí i nadále fungovat, problém je však v tom, že kvůli velkému množství nakažených zdravotníků to není možné. Na mnoha místech tak musí pracovat i zdravotníci, kteří jsou sami nakažení koronavirem. Do země kvůli tomu přijíždí zdravotníci z Číny či Kuby. Vedle toho zdravotnictví trpí nedostatkem plicních ventilátorů, roušek, masek a dezinfekce. Prostory nemocnic nezvládají kapacitu nemocných, proto se ošetřuje třeba i v hotelích. Uvažuje se o rychlých přístavbách nemocnic a podobných řešeních.

Španělsko

Nepříliš pozitivně se situace vyvíjí i ve Španělsku. Zde jsou bohužel nakažení i sami milosrdní bratři, jeden z nich, 97letý na COVID-19 dokonce zemřel. Vedle bratří je infikována i jedna řeholní sestra pracující v naší nemocnici. Téměř 100 spolupracovníků bylo na koronavir testováno také pozitivně. V Madridu náš řád zřizuje krizové centrum.

Rakousko a další evropské státy

V ostatních zemích Evropy je situace zatím klidnější, ale naše zařízení se připravují na zhoršení situace. Všechna zařízení přijala přísná bezpečnostní opatření v souladu s nařízeními jednotlivých vlád a místních samospráv. Zvláštní ochranu se snažíme poskytnout zvláště pacientům vyššího věku. V Rakousku je mimo Itálii a Španělsko z evropských států situace nejhorší, máme zde 6 spolupracovníků nakažených koronavirem. Ti jsou samozřejmě v karanténě.

Zbytek světa

Mimo Evropu je nárůst případů především v USA a v Kanadě. Téměř ve všech zemích Latinské Ameriky se objevují první případy a jsou zde zaváděna přísná opatření proti pandemii.

V Asii, především v Číně a v Jižní Koreji je, zdá se, situace nyní již pod větší kontrolou. Přesto jsou v této oblasti ještě přísná opatření. V Austrálii a Pacifiku se též přikročilo k přísným opatřením virus minimalizovat.

Pandemie už zasáhla i Africký kontinent. Dělá se vše proto, aby země Afriky přijaly též přísná opatření co nejdříve. Jinak se může Afrika dostat do velice těžké situace. Vzhledem ke stále čerstvým vzpomínkám na epidemii eboly před několika lety, se obáváme možného nepříznivého vývoje. Náš generální představený tedy africké bratry požádal o přijetí přísných preventivních opatření.

Další informace je možné průběžně nalézt na webu naší generální kurie v Římě www.ohsjd.org.