Fresky u sv. Leopolda oceněny jako nejlépe opravená památka v Jihomoravském kraji

Fresky u sv. Leopolda oceněny jako nejlépe opravená památka v Jihomoravském kraji
15. 6. 2021 | Brno

V úterý 15. června 2021 proběhlo v brněnské Löw-Beerově vile udílení ocenění za nejlépe opravenou památku v Jihomoravském kraji v roce 2020. Jako nejlepší v kategorii výtvarného umění byla oceněna restaurátorská obnova fresek v kostele sv. Leopolda při našem brněnském klášteře.

Obnovu měla na starosti dílna paní Jany Severinové a samotnou realizaci prací restaurátor Libor Jaroš. Těmto, ale i všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do projektu, který trval dva roky, a na který jsme se řadu let připravovali, bychom chtěli ze srdce poděkovat. Poděkování samozřejmě patří i Jihomoravskému kraji a Ministerstvu kultury ČR za finanční podporu, bez které bychom takto, zvlášť po finanční stránce, náročný projekt nemohli realizovat. Velké díky samozřejmě patří i farníkům z kostela sv. Leopolda, kteří se podíleli nemalým dílem.

Obnovou fresek ale práce nekončí. V těchto dnech například dokončujeme práce na restaurování kazatelny a před pár týdny byly zahájeny práce na opravě hlavního oltáře, které potrvají více než rok.

Péče o kulturní dědictví pro náš řád, který se věnuje především hospitalitě, péči o nemocné, chudé a potřebné, není snadná, o to více si vážíme všech, kteří jsou ochotni naše aktivity na poli péče o památky podpořit a přiložit ruku k dílu. Uznání a podporu Jihomoravského kraje si tak velice vážíme.

vp

Přílohy:

Nejlépe opravená památka JMK 2021