Dopis generálního převora k situaci pandemie koronaviru

Dopis generálního převora k situaci pandemie koronaviru
14. 4. 2020 | Řád a křesťanský svět

Milí bratři, spolupracovníci a přátelé, v tomto roce jsme „Svatý týden“ a velikonoční svátky prožili na většině míst jinak, než jsme zvyklí. Nařízení většiny zemí donutily věřící účastnit se mše svaté pouze prostřednictvím televize, nebo internetu. Slavnosti ve Vatikánu, v prázdné bazilice sv. Petra, v nás vyvolali zvláštní pocity. Ale takové zkrátka byly velikonoční svátky v tomto roce. Přesto zůstává slavnost Vzkříšení slavností radosti a naděje. A i v tomto roce nám zdůrazňují, že vzkříšený Ježíš bude mít poslední slovo v tomto čase boleti a utrpení a převede nás jednou do života věčného.

Pandemie koronaviru se šíří stále dál. Dnes je již přítomna ve všech koutech světa, avšak v různé intenzitě a s různými důsledky. V příštích týdnech budeme přesněji vědět, jaké bude mít boj proti pandemii na různých kontinentech důsledky.

V současné době USA s největším počtem nakažených COVID-19 a největším počtem zemřelých druhým regionem po Evropě, kde jsou nejvíce postižené země – především Itálie, Španělsko, Francie, Německo a Spojené Království. Virus mezitím dosáhl i Latinské Ameriky a Afriky. V tento moment ale nejsou jeho důsledky na těchto regionech veliké. Ale musíme počkat, jaké budou výsledky v dalších týdnech. V regionech Asie, Austrálie a Pacifiku se vyvíjí situace obdobně.

Velká část světa je v izolaci a čeká na vývoj, až se situace dostane pod kontrolu. V Číně už ale začali uvolňováním některých omezení, ale nikdo neví, jak se se šíření viru bude vyvíjet.

Co se týče našeho řádu, do dnešního dne zemřeli na koronavirus 4 bratři (3 ze Španělska a 1 z Francie). Více bratří je však infikováno. Především bratři ve Španělsku, 1 v Itálii a 2 ve Francii. Ve Španělsku bylo mezitím testováno 12 bratří s negativním výsledkem. 18 bratří je ve fázi léčby, další jsou v karanténě, ale u těchto pevně věřím v negativní výsledky testů na přítomnost viru.

Mezi spolupracovníky je velká část nakažena virem, protože zařízení, kde pracují, ošetřují pacienty s onemocněním COVID-19. Nemáme přesná data, ale odhadujeme, že v současné době asi 300 spolupracovníků (především z Itálie a Španělska a někteří již i z Afriky) bylo positivně testováno na koronavirus. Mnoho spolupracovníků je v karanténě, protože přišli do kontaktu s infikovanými spolupracovníky nebo pacienty. Dle poslední informace ale nemáme zprávy o úmrtích našich spolupracovníků.

V tuto dobu je mnoho pacientů s CVODI-19 v našich řádových nemocnicích. Mnozí z nich se zotavují, někteří ale bohužel zemřou. Máme i případy úmrtí z pečovatelských domovů pro seniory, přestože je zde naši spolupracovníci dělají, co mohou, aby šíření nákazy zabránili.

Při této příležitosti chci zdůraznit a požádat mimořádnou opatrnost právě v pečovatelských domovech především pro seniory, v domovech s lidmi postiženými, v centrech pro lidi bez domova a v domech pro uprchlíky. Jak jistě víte, jedná se o rizikové skupiny. Proto musí být přijata veškerá opatření proti vniknutí viru do těchto zařízení. Musíme být bdělí, abychom zde zabránili problémům. Musíme také dbát na rady odborníků, kteří nám nařizují určité postupy, a tyto pak musíme dodržovat. Od počátku musí být v těchto centrech karanténní oddělení, pro ty, kteří jsou infikováni, nebo pro ty, kde je jen podezření, abychom za každou cenu měli případnou infekci pod kontrolou.  Chtěl bych dnes odpovědným osobám ve všech regionech poděkovat za spolupráci, která probíhá mezi provinciemi a delegaturami.

Byl zřízen krizový štáb pro Afriku, který z Madridu koordinuje přijetí bezpečnostních opatření a dodávku potřebného materiálu. Na různých místech odpovědní bratři a spolupracovníci v Evropě (Irsko, Holandsko, Itálie) spojili své síly na pomoc africké provincii sv. Augustina, aby byla zajištěna pomoc v oblasti poradenství a zajišťování nutného materiálu. Chceme tak včas identifikovat různá nebezpečí a včas zakročit s řešením. Tato skupina sleduje rozšiřování viru v Africe a určuje, jak je nejlépe našim domům v Africe včas pomoci.

Chtěl bych touto cestou znovu poděkovat všem bratřím a spolupracovníkům, kteří jsou v těchto dnech vyčerpaní, ale stále v našich nemocnicích a centrech bojují proti koronaviru. Na některých místech se zdá, že se situace pomalu zlepšuje. Musíme si však být stále vědomi, že situace je i nadále velice těžká a vypjatá. Děkuji vám všem jménem Rodiny sv. Jana z Boha!

Též na generální kurii žijeme v současné době isolovaně. Znamená to, že mnoho naplánovaných aktivit muselo být zrušeno. Některé porady jsou prováděny virtuálně. U některých to však není možné. Nevíme, jak dlouho bude tato situace ještě trvat. Iniciativy, které jsme zrušili, budeme muset naplánovat znovu. Tento plán vám, až přijde čas, představíme.

Děkuji provinciálům za informace, které zasíláte. A prosím vás posílejte je i nadále, abychom měli přehled o nejaktuálnější situaci.

Situace je i nadále velice složitá. Nevíme, jak dlouho to ještě bude trvat. Na mnoha místech jsou stále velice přísná opatření, realita je tvrdá. Důvěřujme v tento velikonoční čas vzkříšenému Kristu, který nám ukazuje, že hospitalita v této koronavirové době odpovídá a působí na utrpení a smrt. Milí bratři a spolupracovníci, buďme i nadále svědky hospitality sv. Jana z Boha mezi nemocnými a potřebnými.

I nadále se modleme za nás samotné a za celý svět, zvláště pak za ty, kteří kvůli pandemii nejvíce trpí. Svěřme též všechny zemřelé spolubratry, spolupracovníky a členy naší hospitálské rodiny do náruče vzkříšeného Krista, a též i všechny, kteří v těchto dnech s touto virovou nákazou zápasí.

S bratrskými pozdravy

bratr Jésus Etayo
generální převor

Řím, 14. 4. 2020