Do Letovic přichází nový milosrdný bratr

Do Letovic přichází nový milosrdný bratr
3. 4. 2014 | Letovice

Milosrdní bratři v Letovicích, ale i v celé česko-moravské delegatuře, přivítali nového milosrdného bratra br. Jána, který k nim přišel ze Slovenska.

28. března 2014 byla letovická komunita rozšířena o dalšího milosrdného bratra. Rok po úmrtí převora P. Stanislava Fialy, OH se do kláštera přestěhoval br. Ján Karlík, OH. Pochází ze středního Slovenska. Do řádu vstoupil na začátku 90 let. Působil v oblasti formace jako magistr v noviciátě v rakouském Grazu, byl subpřevorem vídeňského konventu a poslední období pracoval v Bratislavě jako delegát Slovenské provinční delegatury a převor bratislavského konventu.

Do Letovic přichází po provinční kapitule, která rozhodla posílit komunitu v Letovicích. Bratr Ján svým příchodem posiluje i počet řeholních bratří v Českomoravské provinční delegatuře. V letovické komunitě zůstává na další 4 roky představeným br. Martin Macek, OH.

br. Martin Macek, OH