Cena Celestýna Opitze 2015

26. 10. 2015 | Praha, Řád a křesťanský svět
Cena Celestýna Opitze je každoročně udělována vybraným osobnostem za jejich příklad v péči o nemocné a starost o jakkoli potřebné. Symbolizuje poděkování a obdiv jejich práci, která inspiruje mnohé další v životě hospitality - křesťanské péče o nemocné a potřebné.


P. Marián Kuffa

První laureát Ceny Celestýna Opitze pro rok 2015 pochází z Kežmaroku. Po studiu na vysoké škole v Nitře se stal zemědělským inženýrem. Miloval koně, bavilo ho karate a horolezectví. Posledně jmenovaný sport se mu stal osudným, když se ve Vysokých Tatrách zřítil ze skály. 13 hodin bojovali záchranáři o jeho život. A to se podařilo. On se však po této události rozhodl radikálně změnit svůj život a darovat ho Bohu na oplátku za záchranu života. Rozhodl se věnovat svůj život těm, kteří to nejvíce potřebují. Po studiu semináře dostal faru v podtatranských Žakovcích v dezolátním stavu. Od roku 1994 ji začal opravovat spolu s lidmi bez domova, bývalými vězni, kteří si odpykávali ty nejtěžší tresty. Postavil domky pro osamělé rodiče, hospodářské budovy, resocializační středisko pro ženy nebo domov pro seniory. Pomáhá etiopským řádovým sestrám a podle jeho metody sociální práce se učí v Belgii a ve Švédsku. O jeho rozsáhlé činnosti byly natočeny již dva filmy. V institutu, který založil, fungujícím na principech komunity, se žije podle motta: “Milujte lidi takové, jací jsou. Čím méně si to zaslouží, tím víc je milujte. Nemilujte je podle velikosti jejich zásluh, ale podle velikosti jejich potřeb.”

Česká nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě

Druhým laureátem se stává česká nemocnice založená v roce 2007. Nachází se ve vesnické oblasti Ugandy, kde žije polovina obyvatel pod hranicí chudoby, je tedy nemocnicí pro chudé. Těžiště práce spočívá v léčbě nemocí, které trápí velkou část populace: malárie, tuberkulóza a HIV, infekce, podvýživa, paraziti. Z chirurgických zákroků provádí nejčastěji operace v dutině břišní, z gynekologie císařské řezy a komplikované porody. Toto zařízení je unikátním projektem, protože je podporováno desetitisíci dárci (obyčejnými lidmi) z České republiky. Česká nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě je rozvojovým projektem Arcidiecézní charity Praha.

Přílohy:

Cena Celestýna Opitze 2015

autor: Tomáš Skácel