40 let kněžství P. Vojtěcha Málka, OH

40 let kněžství P. Vojtěcha Málka, OH
25. 7. 2013 | Brno
Velké výročí 40 let své kněžské služby zasazené do 66 let v řeholi milosrdných bratří si letos připomíná P. Vojtěch Václav Málek, OH. K tomuto výročí mu přejeme mnoho sil, pevné zdraví a mysl do dalších let, Vyprošujeme ochranu Panny Marie při jeho práci nejen u nemocných a především požehnání od našeho Pána.

P. Vojtěch Málek se narodil v roce 1927 do početné rodiny a již jako mladý se rozhodl pro vstup do řádu milosrdných bratří. To se mu splnilo v roce 1946. V padesátých letech pracoval v Nemocnici Na Františku, bývalé nemocnici milosrdných bratří, dokud společně s ostatními bratry nemusel klášter a nemocnici opustit. Od té doby pracoval na mnoha místech, především jako rehabilitační pracovník. Po uvolnění režimu během Pražského jara mu bylo dovoleno studium teologie a v roce 1973 byl vysvěcen na kněze. Po působeních v mnoha farnostech se v roce 1990 mohl vrátit k milosrdným bratřím, nejdříve do Letovic, později jako provinciál do Brna, kde působí v duchovní službě u nemocných dodnes.

Kamerun box2