40 let kněžství p. Stanislava

40 let kněžství p. Stanislava
11. 7. 2012 | Letovice

Na začátku července P. Stanislav Fiala, převor letovického konventu milosrdných bratří, oslavil 40 let svého kněžství. K tomuto výročí mu přejeme mnoho Božího požehnání do dalších let své služby, ale také hlavně zdraví a mnoho vytrvalosti a elánu do života, kterým stále motivuje lidi kolem sebe.

Náš řádový bratr, otec Jiří Stanislav Fiala, se narodil 3. dubna roku 1930 v Loučeni. S řádem milosrdných bratří byl v kontaktu už od útlého dětství prostřednictvím br. Celestýna, který pocházel z jeho farnosti. Stal se mu inspirací, aby už roku 1947 zažádal o kandidaturu v pražském konventu. V té době zde bylo okolo stovky bratří. Studoval teologii, ale nebylo mu dovoleno ji dokončit, proto odešel do Valtic, poté do Prostějova, kde zažil nucené vyhnání bratří z tamního kláštera. Dále studoval v Uherském Hradišti zdravotnickou školu a následně seminář v Olomouci. Roku 1972 přijal kněžské svěcení od biskupa Trochty. Poté odešel postupně do farností Svitavy, Zlín, Slavičín, Ivanovice na Hané a nakonec Vyškov, kde byl děkanem. Roku 1992 byl zvolen provinciálem řádu milosrdných bratří a v této funkci zůstal po tři volební období. Roku 2004 se stal převorem letovického konventu, kde je dodnes.