20 let milosrdných bratří ve Vizovicích

20 let milosrdných bratří ve Vizovicích
7. 6. 2013 | Vizovice
V sobotu 15. června oslavíme 20 let od návratu milosrdných bratří do Vizovic. V roce 1993 navázali na staletou tradici působení na tomto místě, kterou přerušila doba komunismu. Dnes nemocnice slouží převážně dlouhodobě nemocným pacientům.


Milosrdní bratři srdečně zvou na slavnostní setkání u příležitosti 20 let od znovuobnovení Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích, 1. církevní nemocnice v České republice, v sobotu 15. června 2013. Ve 12:00 Pánu poděkujeme za dar hospitality a Panně Marii za ochranu ve farním kostele sv. Vavřince ve Vizovicích, pote jsou všichni hosté srdečně zváni na pohoštění a společenské setkání v zahradě nemocnice.


Pozvánka

 

Zpráva představeného milosrdných bratří k výročí


Milosrdní bratři v Čechách a na Moravě jsou součástí rakouské provincie. Naším hlavním posláním je sloužit lidem vždy takovou hospitálskou činností, kterou po nás vyžaduje daná země či region. Ve Střední Evropě tak provozujeme několik desítek nemocnic s akutní péčí, domovy s péčí o seniory, hospice, pomoc pro lidi bez domova a další zařízení.

V naší republice jsme roku 1993 zahájili činnost nemocnice ve Vizovicích. U jejího zrodu stál P. provinciál Stanislav Fiala, OH. V čele vedení nemocnice stál na počátku MUDr. Jiří Flégl a po jeho tragické smrti MUDr. Zdislava Tělupilová. V dnešní době je v čele vedení NMB Vizovice Ing. Zdeňka Vlčková.

Právě tuto významnou událost, kdy si připomeneme znovuobnovení první křesťanské nemocnice po 20 letech v naší republice, si připomeneme v polovině června. O dobré jméno této nemocnice se zasloužili především spolupracovníci, kteří zde každodenně pracují, setkávají se s pacienty a jejich příbuznými a tím šíří hospitalitu milosrdných bratří. A těmto patří náš dík. Svatý Jan z Boha, který založil náš řád, byl vděčný lidem, kteří jeho činnost podporovali a tím pomáhali druhým.

Jsme rádi za podporu obyvatel Vizovic, okolních měst a vesniček, které nám dávají najevo, že kvalita poskytované péče je na vysoké úrovni. Především člověk a jeho důstojnost je pro náš řád na prvním místě. Tak jako všechny naše domy po celém světě se setkáváme s problémy a překážkami, které musíme umět včas a rychle řešit, abychom mohli i nadále poskytovat lidem pomoc na kvalitní odborné i křesťanské úrovni. Jedna z podpor, která je pro nás nejdůležitější, je podpora modlitbou. Mše svatá a modlitba lidí, které ani neznáme, nám pomáhá získávat sílu pro práci s lidmi, kteří u nás pomoc hledají.

Br. Martin Richard Macek, DiS., O.H.
provinční delegát a 2. rádce rakouské provincie
statutární zástupce nemocnice ve Vizovicích