Nominace kandidáta CCO

Nominovat je možné osobu či instituci, jejíž práci lze považovat za příkladnou v péči o nemocné či jakkoli jinak potřebné - tedy v oblastech zdravotnictví, sociálních služeb, duchovní služby, ale i jakékoli jiné služby, kterou lze považovat za službu lidem či společnosti.

 

Navrhovatel

Prosíme o uvedení Vašeho jména a kontaktu, abychom s Vámi mohli zahájit proces nominace kandidáta Ceny Celestýna Opitze. Vaše jméno může zůstat utajeno, nikde nebude zveřejněno.

email, telefon, ...

 

 

Kandidát Ceny Celestýna Opitze

Zde, prosíme, uveďte plné jméno Vámi navrhovaného kandidáta se stručným popisem činnosti, za kterou je na ocenění navrhován (oblast zdravotnictví a sociálních služeb). 

nepovinné

123456